Snö och is

Det ska vara lätt och säkert att ta sig fram till våra fastigheter även på vintern. Därför snöröjer och halkbekämpar vi både på vardagar och helgdagar, tidigt som sent på dygnet.

Rutiner vid snöfall

Våra utrycknings- och snöröjningsfordon behöver kunna komma fram – blockera därför inte vägar och gångvägar. Våra entreprenörer röjer snö med maskin och skottar för hand på marken runt våra fastigheter. När vi röjt bort snön sandar vi isiga gångvägar och trappor.

Vid snöfall tar det upp till 10 timmar innan maskinerna och snöskottarna hinner runt till alla områden.

Skotta din egen parkeringsplats

Våra entreprenörer röjer infarter till parkeringar och ser till att man kommer fram till parkeringsplatserna. Däremot ansvarar du själv för snöskottning på din parkeringsplats om du hyr en av oss.

Kontakta oss 

Om du har fått skador på något du äger i samband med snöröjning eller vill lämna en synpunkt angående snöröjningen är du välkommen att kontakta oss via Mina sidor. Om det är akut kan du ringa till Kundcenter på telefon 08-508 370 00. 

Anmäl istappar till Fastighetsjouren

Under vintern kan det bli bekymmer med istappar och snö som faller från taken. Vi kontrollerar våra fastigheter och kallar in särskilda takskottare när det behövs. Om du ändå ser farliga istappar eller överhäng med snö ber vi dig snarast att ringa till Fastighetsjouren på telefonnummer 08-662 70 00. 

Snö och is på stadens trottoarer och gator

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av stadens trottoarer och gator. Felanmäl här eller ring 08-651 00 00. Du kan även lämna dina synpunkter och idéer kring trafik- och utemiljön i Stockholm i Tyck till-appen.

Vid snöröjningen prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik samt de stora trafiklederna. Fokus ligger också på framkomlighet för bland annat utryckningsfordon. Under pågående snöfall prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator. När det snöar kraftigt och ihållande försenas snöröjningen på till exempel lokalgator och bostadsgator. Se en film om hur snöröjningen prioriteras på Stockholm stads webbplats

Vinterväghållning

Frågor och svar

KATEGORIER: Vinter

KATEGORIER: Halka Vinter