Avfall och återvinning

Om du sorterar ditt avfall kan det mesta komma till nytta igen. Ibland blir det energi, ibland används det för att ta fram nya produkter. Du gör en stor insats för miljön när du sorterar avfallet.

Frågor och svar

KATEGORIER: Återvinning Avfallshantering

KATEGORIER: Återvinning Avfallshantering

KATEGORIER: Sopor Avfallshantering