Informations-kit till lokalhyresgäster

10 mars 2021 12:58

Pandemin håller i sig och det är fortfarande allvarligt läge. På Svenska Bostäder stöttar vi våra lokalhyresgäster med informationsmaterial, så att det ska vara lättare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring att hålla avstånd.

Informationen om att hålla avstånd och tvätta händer har spridits i ett år. Men när man står där i butiken i färd med att köpa en blomsterbukett eller kryssar mellan hyllorna i mataffären är det ändå lätt att glömma de nationella riktlinjerna om att hålla avstånd. Hur långt är egentligen två meter?
 
Vår centrumledare Lasse Lindblad har besökt ett 60-tal butiksinnehavare i våra centrumanläggningar i Husby, Björkhagen, Dalen och Kärrtorp för att dela ut golvdekaler med avståndspåminnelser och affischer om max-antal besökare i lokalen.
 
– Vi är måna om våra lokalhyresgäster och deras kunder och därför är det viktigt för oss att även de små aktörerna får tillgång till tydlig information. De stora kedjorna har ju oftast eget material men det är svårare för de mindre, så där kan vi komma in och stötta, menar Lasse Lindblad.

 

Max antal kunder

Länsstyrelsen har gjort stickprov bland Svenska Bostäders lokalhyresgäster och hittills har alla blivit godkända efter några mindre anpassningar.
 
– Vissa lokaler är så små att det bara får vistas en kund i taget i dem. Då är det viktigt att det tydligt står vid ingången vad som gäller, säger Lasse Lindblad.
 
Materialet har tagits väl emot bland handlarna och nu kommer det bli ännu lättare för våra lokalhyresgäster och deras kunder att följa restriktionerna. Vi håller i, håller ut och håller avstånd!
 
Svenska Bostäder äger och förvaltar centrumanläggningar i Husby, Björkhagen, Dalen och Kärrtorp.