Skydda dig mot brand

Vi arbetar varje dag för att du ska känna dig trygg där du bor och du kan själv göra flera enkla saker för att förebygga faror i din lägenhet. I våra lägenheter finns det alltid minst en brandvarnare och som hyresgäst hos oss får du en gratis brandfilt.

Rädda, ring och släck

Det viktigaste att komma ihåg om det börjar brinna är:

  1. Rädda och varna andra som kan var i fara
  2. Ring 112
  3. Släck om möjligt branden själv 

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus

Om det börjar brinna i ditt hus ska du stanna kvar i din lägenhet och stänga alla dörrar och fönster. Din lägenhet kan stå emot brand och rök i 30-60 minuter. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. De hjälper dig ut. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Röken är livsfarlig och dödar snabbt. 

Om det börjar brinna hemma hos dig ska du ta dig ut och stänga dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

Brandöva hemma med familjen och bestäm en uppsamlingsplats. 

Testa din brandvarnare en gång i kvartalet

Vi har brandvarnare i alla våra lägenheter och rekommenderar att du testar din brandvarnare minst en gång i kvartalet. I nyare modeller kan du inte byta batteri själv, vi byter då ut hela brandvarnaren. Kontakta din kundvärd om du har frågor. 

Ha alltid din brandfilt väl synlig i hemmet

I samband med att du hämtar nycklarna till din nya lägenhet får du en brandfilt. Har du inte hämtat ut någon brandfilt kan du kontakta ditt närmaste distriktskontor så hjälper de dig. Med hjälp av den kan du släcka mindre bränder, till exempel om det börjar brinna i kläder eller på spisen i en kastrull eller stekpanna. Låt hela familjen läsa bruksanvisningen på brandfiltens baksida, så att alla vet hur den fungerar. 

Se hur du kan släcka mindre bränder med din brandfilt

Beställ säkerhetsdörr och fönsterlås

Genom Svenska Bostäders tillval kan du beställa en säkerhetsdörr eller fönsterlås till din lägenhet. Ta kontakt med din kundvärd om du vill veta mer.

Föremål i entré och trapphus

För att vi ska kunna garantera fria utrymningsvägar vid exempelvis brand får du inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- och källargångar.

Teckna hemförsäkring

Alla som bor hos oss måste ha en hemförsäkring. Den ger dig ett bra skydd om du skulle råka ut för stöld, brand eller skada på dina ägodelar. I samarbete med Vardia kan vi erbjuda dig en prisvärd hemförsäkring. 

Viktigt med hemförsäkring

En hemförsäkring innebär en stor trygghet och är viktig för att du ska få ekonomisk ersättning om det skulle inträffa en brand i din lägenhet eller hos någon av dina grannar.

Frågor och svar

KATEGORIER: Trygghet

KATEGORIER: Trygghet