Ny hyra för 2024 och 2025

27 februari 2024 13:02

Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om ett tvåårigt avtal för ny hyresnivå för 2024 och för 2025. Överenskommelsen innebär en genomsnittlig hyreshöjning på 4,99 procent för 2024 och 4,69 procent för 2025. För de flesta av lägenheterna innebär det en hyreshöjning på 5,35 procent från och med den 1 januari 2024.

Blommande hägg intill gul fasad.

Undantag görs för bostäder med de allra högsta hyrorna, där hyreshöjningen i stället blir 3 procent. Lägenheter där värme inte ingår (så kallad kallhyra) får 3,6 procent hyreshöjning och lägenheter som har hushållsel inräknad i hyran får 6 procent från och med 1 januari 2024.

För 2025 innebär överenskommelsen att Svenska Bostäder höjer hyran i genomsnitt med 4,69 procent från och med 1 januari 2025. Bolaget förhandlar under året om hur denna höjning kommer att fördelas mellan olika typer av lägenheter med Hyresgästföreningen.

– Jag är nöjd att vi nu nått en rimlig överenskommelse med Hyresgästföreningen, efter en lång förhandling. Svenska Bostäders behov av hyresjustering är betydligt högre än det som bolaget får ut genom överenskommelsen, men eftersom det är tuffa tider även i hushållsekonomin gör vi vårt yttersta för att hantera detta på ett så balanserat sätt som möjligt, säger Stefan Sandberg, vd för Svenska Bostäder.

Hyresjusteringen för i år, likväl som förra året, är högre än den varit på många år. Anledningen till detta är att kostnadsökningarna varit påtagliga vilket bolaget behöver hantera på ett rimligt sätt. Kostnadsökningarna berör allt från reparationer och underhåll till rejält höjda taxor för värme, vatten och el. Men framförallt är det de stora räntekostnaderna som påverkar.

Frågor och svar

Vad blir min nya hyra?

För de allra flesta innebär avtalet en hyreshöjning på 5,35 procent. Detta gäller för 23 500 lägenheter, omkring 90 procent av alla hyresgäster.

Lägenheter med kallhyra (där värmen inte ingår i hyran) får en hyreshöjning på 3,6 procent. Detta gäller totalt 42 lägenheter.

För nyproducerade lägenheter med presumtionshyra blir hyreshöjningen 3 procent. Detta gäller omkring 2 700 lägenheter. (Presumtionshyra gäller vissa fastigheter med byggår 2012 eller senare. Det framgår av hyreskontrakt om hyran är presumerad enligt 55c§.)

För de cirka 300 lägenheter där hushållsel ingår i hyran, blir höjningen 6 procent.

Hur räknar jag ut min nya hyra?

Du multiplicerar din grundhyra som står på hyresavin med 1,0535 eller 1,03 om du bor i en nyproducerad bostad som har presumtionshyra. Har du en lägenhet där hushållsel ingår tar du grundhyran multiplicerad med 1,06. För lägenhet med kallhyra multiplicerar du med 1,036. Då får du fram din nya hyra. Utöver den kommer du att betala höjningen för januari, februari och mars retroaktivt.

Räkneexempel: Om din månadshyra är 7500 kr så blir din nya hyra 7500 kr x 1,0535 = 7898 kr.

Höjningen är 398 kr/mån och den retroaktiva summan blir då 1193 kr för januari, februari och mars. På april månadsavi debiteras du därmed den nya hyran 7898 kr + 1193 kr retroaktivt.

Jag är orolig att jag inte kommer att klara att betala min hyra. Vad ska jag göra?

Kontakta oss så snart som möjligt om du har svårt att betala din hyra. 

Varför tog det så lång tid i år?

Det är ett svårt läge med stora kostnadsökningar för både hushåll och för oss bostadsbolag, vilket gör höjningen högre än vad vi haft tidigare år. Det gjorde att det var extra svårt att komma överens.

Varför måste jag betala hyreshöjningen retroaktivt?

Tyvärr drog förhandlingarna ut på tiden. Det gör att hyreshöjningen behöver betalas i efterhand. Genomsnittet på 4,99 procent är beräknat på hela året.

Jag flyttade in i februari. Varför står det på min hyresavi att jag ska betala retroaktiv hyra från januari?

Det där är en standardtext som står på alla hyresavier. Du behöver inte betala en retroaktiv hyreshöjning för tiden du inte bodde här. Det är redan borträknat från din hyresavi, men vi är medvetna om att det ser missvisande ut.

Vart går hyrespengarna?

De används till att underhålla våra hus, gårdar, utemiljöer, till trygghetsåtgärder och för att ge våra hyresgäster en bra service. Hyrorna är Svenska Bostäders enda intäkt.

Varför höjer ni hyran?

Kostnadsökningarna har varit och är påtagliga vilket Svenska Bostäder behöver hantera på ett rimligt sätt. Kostnadsökningarna berör allt från reparationer och underhåll till rejält höjda taxor för värme, vatten och el. Men framförallt är det de stora räntekostnaderna som påverkar.
Allt det här påverkar oss som fastighetsägare enormt mycket. Vi har inga andra intäkter än hyror från hyresgäster och lokalkunder. För att vi ska kunna fortsätta finnas kvar måste vi ha hyresintäkter som täcker våra drift- och underhållskostnader.
Vår vinst går inte till några aktieägare utan allt återinvesteras som underhåll i bolaget.