Ekologisk hållbarhet

Svenska Bostäder arbetar för att minska miljöpåverkan under hela livscykeln för våra byggnader.

Det innebär ända från framtagande av byggmaterial till att byggnaden så småningom ska rivas. Vi vill också att det ska vara lätt för våra hyresgäster att leva miljöanpassat. Därför ställer vi krav på leverantörer och arbetar med miljöstyrning av byggprojekt, hållbar förvaltning och information till hyresgästerna.

Stockholms stads miljöprogram och vår verksamhetspolicy styr vårt arbete som är organiserat i ett miljöledningssystem. Miljöarbetet har fyra fokusområden:

  • Minimera klimatpåverkan
  • Effektiv avfallshantering
  • Sund inomhusmiljö
  • Fastigheter och material utan farliga ämnen

Minimera klimatpåverkan

Inom klimatområdet finns två av de områden som är extra viktiga för vårt hållbarhetsarbete.

Energi

Uppvärmningen av byggnader och vatten drar mycket energi. Även vid nyproduktion och ombyggnation går det åt energi för transporter och att framställa byggvaror. Resor i tjänsten står för en mindre del.

Utsläpp till luft

Mängden utsläpp beror dels på mängden förbrukad energi, dels på vilken energikälla som används

 Vårt arbete med att minimera klimatpåverkan består av fyra delar:

  • Centralt system för styrning av luft- och vattentemperaturer, statistik och driftövervakning för alla byggnader
  • Energieffektiviseringar när vi renoverar byggnader
  • Höga energikrav vid nybyggnation
  • Miljömärkt fastighetsel, egenproducerad solenergi och miljöfordon

Solceller på taken i Husby. I projektet Hållbara Järva installerade vi cirka 5 000 kvm solceller på våra fastigheter under 2013-2014. Tillsammans med andra fastighetsägare installerades 10 000 kvm solceller. Det gör Järva till ett av Sveriges solcellstätaste områden.

Effektiv avfallshantering

Vi vill att det ska vara lätt för våra hyresgäster att sortera sitt avfall. Därför har vi mer än 300 miljöstugor och miljörum. Redan idag kan många sortera ut matavfallet – i framtiden ska alla våra hyresgäster ha den möjligheten. På flera platser kan våra hyresgäster lämna textilier i organisationen Human Bridge insamlingskärl.

När vi bygger nytt eller bygger om, ställer vi krav på att våra leverantörer ska använda miljöanpassade material och hantera avfallet miljösäkert.

Sund inomhusmiljö

Inomhusmiljön är viktig för att hyresgästerna ska trivas och må bra. I en sund inomhusmiljö ingår bland annat fungerande ventilation, god ljudmiljö, låg radonhalt och att förebygga fuktskador. Vi arbetar med och följer upp dessa områden.

Fastigheter och material utan farliga ämnen

Vi använder Byggvarubedömningen för att välja bra material när vi bygger nytt och bygger om. Stockholms stads system Chemsoft underlättar när vi ska välja miljöanpassade kemikalier i förvaltningen. När vi bygger om passar vi också på att inventera och sanera bort miljöfarliga ämnen.

Läs mer
Läs om hur vi arbetar för att bygga hållbart.