Skärholmen

Genom ett avtal mellan Huddinge och Stockholm 1962 flyttades kommungränsen så att Skärholmen och delar av Vårby överfördes till Stockholms kommun. Här skulle fyra nya stadsdelar växa fram: Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårby. Svenska Bostäder fick i uppdrag att planera och bygga större delen av Bredäng och Skärholmens storcentrum, samt bostadsområdena i Västra Skärholmen och Södra Vårberg.

Generalplanen för Skärholmen fastställdes 1963. Samma år inledde Svenska Bostäder planeringen av Skärholmen och året därpå började bostäderna att byggas – 36 stycken 3 våningar höga loftgångshus i Västra Skärholmen. Det innebar 591 lägenheter, bland dem en tredjedel pensionärsbostäder.

Skärholmens storcentrum blev företagets dittills största projekt. Centrumet dimensionerades från början utifrån två parallella utredningar om befolkningsunderlag och köpkraft. Den ena utfördes av Stockholms handelskammare, den andra av Svenska Bostäder. Båda kom fram till att centrumet skulle betjäna cirka 250 000 människor. Snart visade det sig att kundunderlaget skulle bli betydligt större. År 1968 räknade man med att underlaget 1975 skulle uppgå till runt 300 000 personer. 

En stadsdel för bilister

Enligt generalplanen skulle Skärholmen bli en stadsdel för bilister, och centrumet betjäna ett stort område söder om Stockholm. Därför krävdes det ett stort parkeringshus. Den planerade parkeringsanläggningen rymde 4 000 bilar, vilket gjorde den till norra Europas största parkeringshus. Parkeringen i tre däck förlades till centrumets östra del, i direkt anslutning till trafiklederna. Det blev dock aldrig så många bilar i Skärholmen som planerarna räknat med. Under en lång period användes parkeringshuset delvis som loppmarknad.

Skärholmens Centrum invigdes den 8 september 1968, i närvaro av prins Bertil. Bara två dagar senare kom kritiken, som inte var nådig. Dagens Nyheters litteraturkritiker Lars-Olof Franzén skrev följande inlägg på tidningens ledarsida med rubriken ”Riv Skärholmen": ”Skärholmens skyline är en kuliss kring ett förortscentrum som är ett av de mest människoföraktande som hittills byggts, en för sen import av amerikansk stadsplanering från slutet av fyrtiotalet, föråldrad redan då.” Detta blev inledningen på en våg av kritik mot miljonprogramsområdena och den så kallade brutalfunktionalismen.

Sedan Skärholmens Centrum byggdes har det förnyats och byggt ut i flera omgångar. År 1984 glasades centrumet in. År 2001 sålde Svenska Bostäder Skärholmens Centrum, tillsammans med centrumanläggningarna i Bredäng, Rinkeby, Tensta, och Hässelby Gård till CentrumKompaniet, Stockholms stads nybildade bolag för centrumanläggningar. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1960-talet.
  • under 1960-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.