Avfall och källsortering för lokalhyresgäster

Alla verksamheter ger upphov till avfall i någon form. Vi skiljer på hushållsavfall och övrigt avfall. Som lokalhyresgäst hos oss har du oftast möjlighet att slänga ditt hushållsavfall på den plats Svenska Bostäder har visat dig. Avfall från din verksamhet är du själv ansvarig för att hantera. För större verksamheter, med flera anställda gäller särskilda bestämmelser i ditt hyresavtal.

Miljöfarligt avfall

Du ansvarar för att själv transportera bort ditt avfall, samt för att avfallet slängs och sorteras på rätt plats. Har du en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel en affär, restaurang eller café, är du ansvarig för att teckna ett hämtningsavtal med en entrepenör. Alla lokaler och verksamheter har olika förutsättningar, så titta i ditt hyresavtal för att se vad som gäller för dig.

Vad räknas som ditt hushållsavfall?

Hushållssopor är till exempel mindre städavfall, toalettavfall, kuvert och mindre pappersskräp.

Vad räknas som avfall från verksamhet?

Avfall kan till exempel vara gamla kontorsmöbler, gamla datorer och telefoner, restaurang- eller cafésopor eller andra överblivna saker från din verksamhet. När du källsorterar bort avfallet är det extra viktigt att just gammal elektronik hamnar rätt ur miljösynpunkt.

Hör gärna av dig till vårt kundcenter om du har frågor.

Relaterad information

Läs mer om avfall och återvinning på Stockholms Vattens webbplats