Avfall och källsortering för lokalhyresgäster

Alla verksamheter ger upphov till avfall i någon form. Vi skiljer på hushållsavfall och övrigt avfall. Som lokalhyresgäst hos oss har du alltid möjlighet att slänga ditt hushållsavfall på den plats Svenska Bostäder har visat dig. Avfall från din verksamhet är du själv ansvarig för att hantera. För större verksamheter, med flera anställda gäller särskilda bestämmelser i ditt hyresavtal.

Miljöfarligt avfall

Som hyresgäst hos oss kan du alltid slänga dina hushållssopor på den plats som Svenska bostäder har anvisat dig. Avfall från din verksamhet är du själv alltid ansvarig för. Du ansvarar för att själv transportera bort ditt avfall och också för att avfallet slängs och sorteras på rätt plats.

Vad räknas som ditt hushållsavfall?

Hushållssopor är till exempel mindre städavfall, toalettavfall, kuvert och mindre pappersskräp.

Vad räknas som avfall från verksamhet?

Avfall kan till exempel vara gamla kontorsmöbler, gamla datorer och telefoner, restaurang- eller cafésopor eller andra överblivna saker från din verksamhet. När du källsorterar bort avfallet är det extra viktigt att just gammal elektronik hamnar rätt ur miljösynpunkt.

Hör gärna av dig till vårt kundcenter om du har frågor.

Relaterad information

Läs mer om avfall och återvinning på Stockholms Vattens webbplats