Miljöstugan

Källsortera regelbundet ditt avfall i närmaste miljöstuga eller miljörum. Då kan avfallet omvandlas till energi eller för att ta fram nya produkter.

Två unga killar sorterar pappersförpackningar i en miljöstuga

Vad kan du sortera i miljöstugan?

I din miljöstuga kan du oftast sortera:

 • färgade glasförpackningar
 • ofärgade glasförpackningar
 • plastförpackningar
 • metallförpackningar
 • batterier läggs i batteriholken
 • pappersförpackningar (kartong och wellpapp)
 • tidningar och returpapper
 • elavfall, som glödlampor och lågenergilampor
 • mindre grovavfall, som ryms i kärlen

Större grovavfall ska lämnas till närmaste återvinningscentral.

Grovavfall

Grovavfall, eller grovsopor, är sådant som är för stort eller för tungt för att läggas i den vanliga soppåsen, till exempel mindre möbler, leksaker, trälådor, porslin, keramik och saker i plast som inte är förpackningar.

Lämna grovavfall på särskilda platser

Grovavfall som är för stora för att lämna i miljöstugan, till exempel trasiga möbler, mattor, verktyg och porslin som inte kan ges bort eller säljas, ska lämnas på någon av Stockholm Vatten och Avfalls sex återvinningscentraler.
Sådant som kan användas igen av någon annan lämnas till någon av stadens återvinningscentraler som tar emot saker för återbruk. 

Varför ska du källsortera?

Allt du lämnar i miljöstugan kommer till nytta. När du källsorterar sparas stora mängder råvaror och energi. Både du och miljön vinner på återvinning!

Visste du att...

 • Glas kan återvinnas hur många gånger som helst
 • Glasflaskor kan bli isolering eller en vacker vas
 • Metallburkar kan bli en ny bil eller verktyg
 • En återvunnen metallburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn
 • Plastförpackningar kan återvinnas 7 gånger
 • Plastförpackningar kan bli till en diskborste eller en blomkruka
 • Tidningar kan bli till hushålls- och toalettpapper

Sopsorteringsguiden

Är du osäker på hur olika saker ska sorteras när du ska slänga dem? Här kan du läsa om hur olika slags sopor ska sorteras.