Perennparken i Skärholmen

Perennparken är juvelen i Svenska Bostäders satsning på gröna gårdar och upplevelserika miljöer.

Parken har karaktären av en blommande stiliserad äng med 65 olika sorters perenner och tre trädarter; korkträd, magnolia och bergskörsbär. Detta utflyktsmål är en upplevelse året om då varje årstid ges ett eget uttryck.

Trädgårdsdesignern Piet Oudolf har gestaltat parken tillsammans med Svenska Bostäders tidigare trädgårdsmästare Stefan Mattson. Piet Oudolf har designat offentliga trädgårdar i bland annat London, Amsterdam och New York.

Före och efter

Området bestod innan ombyggnationen av en gräsmatta med ett antal trädgrupper och genomkorsades av formella gång- och cykelvägar och spontant upptrampade stigar. De befintliga stigarna blev en del i den nya markutformningen.

De ursprungliga trädgrupperna har getts en underplantering av formstarka perenner. I parken finns en central sitt- och mötesplats med en upphöjd vattenanläggning. På ena sidan faller vattnet över kanten från vattenanläggningen för att återpumpas till källan.

Perennparkens olika perspektiv

Perennparken ska erbjuda en året runt-upplevelse, och presenterar sig själv som en komposition av utstrålande zoner där varje zon är en kombination av plantor så att var och en har sin identitet. Parken visar olika uttryck från alla sidor, från marknivån uppfattas kompositionernas olika lager och från husen ges en överblick över de olika zonerna.

I kompositionerna används många olika gräs i kombination med perenner. Effekten blir mer som en blommande äng än som en traditionell perennrabatt. Höjden på ”ängen” blir ca 1,20 meter med repetitioner av högre plantor för att skapa djup.

Tonvikten ligger på:

  • Långlivad (uthålligt plantval)
  • Ekologiska aspekter (växter som växer bra tillsammans)
  • Årstidsaspekter (varje årstid ges ett uttryck)
  • Perioden efter blomning (effektfulla fröställningar)
  • Vinteraspekter (karaktär/struktur)

Besök Perennparken i Skärholmen

Skriv in Perennparken Skärholmen i Google Maps så hittar du oavsett om du åker bil, cykel eller kommunalt. Närmaste tunnelbana är Skärholmen. 

Ta en virtuell rundtur i parken

Ladda ner karta och växtförteckning

Läs mer om Perennparkens växter. En informationskarta och växtförteckning över området Perennparken i Skärholmen guidar dig rätt.