Social hållbarhet

Svenska Bostäders verksamhet påverkar samhället. Särskilt påverkar vi lokalsamhället där våra bostäder och lokaler finns.

Lokalsamhället

I lokalsamhället ingår personer och grupper som bor eller jobbar i områden som påverkas av vår verksamhet. Våra lägenheter är människors hem – en grundläggande förutsättning för trygghet. Vi hyr också ut lokaler för både service och arbete. Vi har bostadsgårdar och centrum där människor vistas.

För att bidra på ett positivt sätt till lokalsamhället har vi fokus på att leverera god service till våra hyresgäster, arbeta för trygga bostadsområden och bidra till stadsdelsutveckling. 

Vårt arbete med social hållbarhet kan delas in i tre perspektiv, nedan kan du se exempel på vad vi arbetar med inom respektive perspektiv.

Bolaget & staden

 • Sommarjobb och praktik
 • Brottsförebyggande råd
 • Fastighetsägarföreningar
 • Rädda Barnens initiativ På Lika Villkor i Husby
 • Feministisk stadsplanering i Husby
 • Stöd till lokala föreningar och idrottsklubbar
 • Sommarlovsaktiviteter

Bolaget & hyresgästen

 • Öka utbudet av hyresrätter
 • Hyresgästsamråd vid större ombyggnationer
 • Boinflytande
 • Vräkningsförebyggande arbete
 • Försöks- och träningslägenheter

Bolaget & medarbetaren

 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Utveckling och utbildning
 • Avtal och samverkan

Läs mer

En viktig del av vårt sociala hållbarhetsarbete är att vara en bra arbetsgivare, läs mer om hur vi jobbar för att vara det på karriärsidorna.