Social hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från stadens strategi för CSR (Corporate Social Responsibility), stadens miljöprogram och stadens budget. Vår CSR strategi grundar sig i stadens inriktningsmål: Ett Stockholm som håller samman och ett demokratiskt hållbart Stockholm. Inriktningsmålen är uppdelade på tre perspektiv:

Bolaget och staden: Medverka till att få fler i arbete, använda upphandling som verktyg för att få fler i arbete, samarbeta med lokala aktörer och kraftsamla geografiskt.

Bolaget och hyresgästen: Öka utbudet av hyresrätter, utveckla dialog och samarbete med hyresgästerna, förtydliga och förtäta samarbetet med kommunens sociala aktörer.

Bolaget och medarbetaren: Vara en attraktiv arbetsgivare, utveckla kompetensen avseende jämställdhet, jämlikhet och diskriminering.

Vår verksamhet påverkar i hög utsträckning samhället och framförallt det lokalsamhälle där våra bostäder och lokaler finns. Vi samarbetar med stadsdelarna, andra fastighetsägare, föreningsliv och myndigheter för att ge våra hyresgäster ett tryggt och bra boende.

Fler exempel på socialt ansvarstagande är att bidra till att få fler stockholmare i arbete genom att erbjuda feriearbete och praktikplatser. Samarbete med lokala aktörer som Rädda Barnens initiativ På Lika Villkor i Husby. Arbeta med feministisk stadsplanering i Husby där vi strävar efter att bygga bort otrygga miljöer, ordna aktiviteter för kvinnor och barn samt möjliggöra för kvinnliga entreprenörer att etablera sig. Även sommarlovsaktiviteter för hyresgästernas barn och ungdomar, hyresgästsamråd i samband med större ombyggnationer och boinflytande är exempel på socialt ansvarstagande.

Tyck till om sidan