Stockholmshusen

Vi bygger 3 500–5 000 hyresrätter fram till 2020. Projektet heter Stockholmshusen och vi deltar tillsammans med Familjebostäder, Stockholmshem och Stockholms stad.

Stockholms stad storsatsar

Stockholmshusen är en satsning där Stockholms stad samlar den egna bostadsbyggarkraften. Målet är att bygga tusentals hyresrätter – snabbt och kostnadseffektivt. För att lyckas med det samarbetar vi om allt från markanvisning till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation.

Stockholmshusen ska byggas i områden där de allmännyttiga bostadsbolagen redan är etablerade och starka, och där det finns bra allmänna kommunikationer.

God arkitektur och tidstypisk utformning

Hyresrättshusen kommer att kännetecknas av god arkitektur med tidstypisk byggnadsutformning och högt ställda krav på hållbarhet. De kommer bilda en ny årsring i Stockholms stadslandskap. Men de blir inte stöpta i en form utan går att anpassa till olika stadsplanemönster och omkringliggande bebyggelse. Bland annat kommer taklutningar, byggnadernas placering och färgsättning variera.

Inspirationen till utformningen kommer från Stockholms stads byggnadstradition. Vi har ansträngt oss att dra positiva lärdomar från historiska byggsatsningar för att lösa bostadsbrist.

Tensta är först ut

Kvarteret Ledinge 1 i Tensta är först ut. Byggstart är hösten 2017 och inflyttning senare delen av 2018. Läs mer om Ledinge 1.

Exploateringsnämnden har fattat beslut om ytterligare två markanvisningar där Stockholmhusen planeras:

  • Östbergahöjden, Ätten (100 Stockholmshus)
  • Lådkameran (80 Stockholmshus av 190).

Tyck till om sidan