Stockholmshusen

Stockholmshusen är ett nytt slags hus, men också ett nytt sätt att bygga. Genom ett nära samarbete mellan Stockholms stads tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretag skapas förutsättningar för att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Blommande gård som omringas av husen i kvarteret Ledinge
Kvarteret Ledinge i Tensta.

Stockholms stad storsatsar

Stockholmshusen är en satsning där Stockholms stad samlar den egna bostadsbyggarkraften. Målet är att bygga tusentals hyresrätter – snabbt och kostnadseffektivt. För att lyckas med det samarbetar vi om allt från markanvisning till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation.

Stockholmshusen ska byggas i områden där de allmännyttiga bostadsbolagen redan är etablerade och starka, och där det finns bra allmänna kommunikationer.

God arkitektur och tidstypisk utformning

Hyresrättshusen kommer att kännetecknas av god arkitektur med tidstypisk byggnadsutformning och högt ställda krav på hållbarhet. De kommer bilda en ny årsring i Stockholms stadslandskap. Men de blir inte stöpta i en form utan går att anpassa till olika stadsplanemönster och omkringliggande bebyggelse. Bland annat kommer taklutningar, byggnadernas placering och färgsättning variera.

Inspirationen till utformningen kommer från Stockholms stads byggnadstradition. Vi har ansträngt oss att dra positiva lärdomar från historiska byggsatsningar för att lösa bostadsbrist.

Tensta är först ut

Kvarteret Ledinge 1 i Tensta är Svenska Bostäders första Stockholmshus. Byggstart var våren 2018 och inflyttning startade under 2020. 

Läs mer om Stockholmshusen på Stockholm växer.