Smart och roligt med vinterbeskärning

1 mars 2021 14:20

Nu är skötselentreprenören fullt igång med vinterbeskärning av våra buskar.

Ja, varför gör vi vinterbeskärning av våra buskar och träd just nu? Jo, för att förbättra livslängden och kvalitén på buskarna. Och också för att forma och behålla en bra storlek. Vi gör både underhållsbeskärningar och föryngringsbeskärningar, det beror på buskarnas ålder, sort och utseende.

Minskar skadedjursangrepp

Det finns många fördelar med att beskära vintertid. De flesta träd och buskar är i vila och får bättre möjlighet att läka barken och lagra energi. Vi får mindre risk för skadedjursangrepp och det är enklare att se grenar och uppbyggnaden när vi beskär på vintern utan lövverket som skymmer sikten.

Men det finns undantag, en del träd och buskar har svårt att läka efter beskärning och ”blöder” sav. Dessa ska helst beskäras efter blomningen under juli, augusti, september. Därför kan ni se våra entreprenörer beskära under olika perioder.