1980-tal

Renoveringarna

Genom en ny lag blir det i princip omöjligt för Svenska Bostäder att bygga i egen regi. Därför avvecklas den egna byggverksamheten. Svenska Bostäder fortsätter emellertid att bygga, men med hjälp av entreprenör. Södra Station blir det sista stora området som bebyggs i Stockholms innerstad. Det blir också nödvändigt att börja renovera det befintliga bostadsbeståndet. Många och omfattande program med miljöförbättrande åtgärder inleds i miljonprogramsområdena.

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1980-talet.
  • under 1980-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.