Tips för att leva miljöanpassat

Här delar vi med oss av tips om hur du kan leva ett mer miljövänligt liv.

Spara energi och vatten

 • Om du behöver vädra när det är kallt ute, gör det snabbt och effektivt så att inte lägenheten kyls ner, det går åt mycket energi för att värma upp den igen
 • Släck lampor, dra ur laddare och stäng av apparater när de inte används
 • Använd lågenergilampor
 • Duscha snabbt
 • Diska inte under rinnande vatten, stäng av vattnet när du borstar tänderna
 • Felanmäl läckande kranar och toaletter
 • Fyll tvätt- och diskmaskin innan du kör dem
 • Tvätta i lägre temperaturer
 • Välj miljömärkt el

Minimera mängden avfall och sortera det som uppkommer

 • Konsumera medvetet - köp inte mer än du behöver, undvik slit och släng produkter
 • Återanvänd, köp och sälj begagnat
 • Sätt upp en ”Ingen reklam” skylt vid din brevlåda så minskar du mängden pappersavfall. Säg till din bovärd så får du en som passar din brevlåda.
 • Betala dina räkningar med autogiro eller e-faktura så minskar du pappersutskicken
 • Sortera det avfall som uppkommer rätt 
 • Lämna överblivna läkemedel till apoteket
 • Hantera farligt avfall på rätt sätt

Medveten om maten

 • Minska mängden kött, framför allt nöt- och lamm. (Idisslande djur släpper ut metan när de bryter ner maten. Metan är en kraftigare växthusgas än koldioxid.)
 • Handla närproducerat och efter säsong så minskar du utsläppen från transporter
 • Handla gärna ekologiskt
 • Planera dina matinköp och ät upp maten så minskar du mängden mat som slängs
 • Sortera ut ditt matavfall om möjligheten finns där du bor

Miljöanpassa transporterna

 • Cykla, promenera eller åk kollektivt i så stor utsträckning som möjligt
 • Samåk med andra
 • Lär dig ecodriving – att köra bil på ett miljöanpassat sätt

Var kemikaliesmart

 • Köp miljömärkta produkter, det finns ett stort utbud av bl.a. tvätt, disk- och städkemikalier.
 • Dosera tvättmedlet rätt när du tvättar. Stockholm har mjukt vatten, det innebär att du ska följa den lägsta doseringsanvisningen på tvättmedelspaketet.