Evakuering

Under tiden en ombyggnad/upprustning pågår blir du som hyresgäst evakuerad. Det innebär att du får en tillfällig bostad, en evakueringslägenhet, i närområdet. En ombyggnadskoordinator tar kontakt med dig i god tid innan du ska flytta till evakueringslägenheten.

Tillfällig bostad

Vid en ombyggnad kan du välja att antingen få en tillfällig bostad från Svenska Bostäder eller ordna eget boende. I god tid innan det är dags att flytta tar en ombyggnadskoordinator kontakt med dig och går igenom dina behov. De ansvarar för kontakten med dig under hela tiden.

En ombyggnadskoordinator besvarar frågor kring:

  • Flyttdatum
  • Evakueringslägenhet
  • Flyttfirma 
  • Hyran 
  • Ersättning för merkostnad

Flytten

Svenska Bostäder bekostar, upp till en förutbestämd nivå, flytten av hyresgästens bohag till och från evakueringslägenheten. Alternativt till permanent evakuering inom Svenska Bostäders lägenhetsbestånd. Projektspecifika frågor besvaras av ombyggnadskoordinator.

Hyran

Hyran betalas för den lägenhet som har lägst hyra av din lägenhet eller evakueringslägenheten. Ordnar du eget boende under evakueringstiden blir det hyresfritt hos Svenska Bostäder.

Vid evakuering betalas även ett engångsbelopp ut som ska täcka merkostnader för dig som hyresgäst vid evakuering och återflytt. Det kan till exempel vara kostnad för flytt/återflytt av tele och post, samt andra merkostnader som uppstår vid en flytt.