Pilotprojekt med leveransboxar för matkassar

22 oktober 2021 09:50

Svenska Bostäder ska under ett år testa Boxxys leveransboxar för matkassar i två fastigheter i Västerort. Detta som komplement till de 63 utomhusstående paketboxarna som lanserades under hösten. Syftet är att undersöka om boxarna kan underlätta livspusslet för hyresgästerna, samtidigt som de minskar antalet hemleveranser.

Svarta leveransboxar i en port i Västerort

Under pandemin har vi sett att behovet av att beställa hem både mat och paket har ökat, vilket har hjälpt till att minska smittspridningen i samhället. Med de två pilotprojekten som pågår parallellt vill vi försöka tillgodose hyresgästernas behov och förändrade beteende. Därför testar vi nu även leveransboxar för matkassar.

– På Svenska Bostäder har vi som mål att vår service ska vara kundorienterad och proaktiv. Det här samarbetet med Boxxy är ett lysande exempel på det. Under året kommer leveransboxarna utvärderas för att se vilka värden det finns för både hyresgästerna och klimatet, säger Daniel Nilsson, distriktschef Västerort.

Hur fungerar leveransboxar?

I samarbete med Boxxy har leveransboxar placerats i entréerna i fastigheterna på Råckstavägen 4-6 i Vällingby och på Strandliden 22 i Hässelby Strand. Boxarna har en temperatur på mellan 2-4 plusgrader och håller matvarorna kylda tills hyresgästen har möjlighet att hämta upp leveransen.

Hyresgästerna väljer själv vilken matleverantör de vill beställa ifrån. Vid utcheckning så kryssar de i alternativet leveransbox och får sen en notis i Boxxys app när matkassarna är levererade. Så fort boxen är tom är den tillgänglig för en ny leverans.