Hyressättningsavgift

Hyressättningsavgift, eller förhandlingsersättning, är en avgift som Hyresgästföreningen tar ut för att förhandla hyror. Avgiften finansierar Hyresgästföreningens förhandlingsverksamhet. Föreningen förhandlar hyran för cirka 1,8 miljoner hyresrätter i hela Sverige.

Rätten att ta ut denna avgift regleras i Hyresförhandlingslagen (1978:304). Storleken på avgiften är enligt en överenskommelse mellan Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen som ligger på 12 kronor per månad och lägenhet. Hyresgästföreningen debiterar denna kostnad till Svenska Bostäder och hyresgästen betalar avgiften via hyresavin. 

Kan en hyresgäst avstå att betala avgiften?

Ja, för att avstå avgiften behöver hyresgästen skriva på en överenskommelse med Svenska Bostäder om att lägenheten inte ska omfattas av förhandlingsordningen. Hyresförhållandet ska ha varat längre än 3 månader i följd för att undantag ska vara möjligt.

Vad innebär det att ta bort avgiften?

  • Det innebär att man som hyresgäst står utanför den kollektiva förhandlingen som sker med Hyresgästföreningen.
  • Hyresgästen förhandlar istället separat med AB Svenska Bostäder. 
  • Det kan innebära att Svenska Bostäder om eventuell oenighet uppstår  vid förändringar i hyresavtal, hyra och motsvarande, får ansöka om prövning i Hyresnämnden.