Hur källsorterar du?

30 september 2022 11:15

Det här med källsortering kan se väldigt olika ut hemma hos dig och dina grannar. Kanske har du plats för ett fint och prydligt system eller så har du ett hörn med kassar och påsar uppställda i köket för olika material? Det spelar ingen roll! Huvudsaken är att du har kommit igång med att källsortera.

I de flesta av våra fastigheter har du som hyresgäst möjlighet att slänga plast, metall, glas, papper och tidningar i miljöstugan eller miljörummet, men även viss elektronik, batterier och grovavfall. Grovavfallet ska vara av mindre karaktär, så det som inte får plats i kärlet ska lämnas in på närmaste returstation.

Många hushåll kan även källsortera matavfallet och vi jobbar hårt för att alla våra hyresgäster ska ha den möjligheten. På flera platser intill våra fastigheter har du även möjlighet att lämna textilier i Human Bridges behållare.

Vårt avfall består av både värdefulla och farliga ämnen. Om vi sorterar ut dessa kan vi återvinna det som kan bli nya produkter och skydda oss mot det som är farligt för oss och naturen. På så sätt sparar vi både energi och minskar utsläppen. Det börjar med att du hittar den lösning som passar bäst för dig och ditt kök.