Ventilera din lägenhet

För att luften i din lägenhet ska kännas fräsch måste ventilationen fungera. Även när det är kallt på vintern ska frisk luft komma in och gammal luft och fukt ventileras ut.

Luften i din lägenhet blir sämre av matos, damm från kläder och utandningsluft. Dålig luft kan ge huvudvärk, allergier och eksem. Därför är det viktigt att regelbundet byta ut luften med hjälp av bra ventilation. Lika viktigt är att avlägsna fukt som bildas när vi lagar mat, tvättar, duschar eller badar. Annars kan det uppstå fukt- och mögelskador.

Stäng inte ventilerna

Stäng inte ventilerna när det blir kallt på vintern – då sätts ventilationssystemet ur spel. I stället kan du öppna springventilerna vid fönstren bara någon millimeter. I en lägenhet ska det råda balans mellan värme och ventilation. Vårt mål är att hålla en inomhustemperatur på minst 20 grader.

Så ventilerar du din lägenhet


Frånluftsventilerna ska hållas rena från damm och smuts. Torka av dem med en fuktig trasa. Ventilerna är justerade för att ge rätt luftflöde, så ändra inte den inställningen. En frånluftsventil ska aldrig täckas över för då upphör ventilationen i din lägenhet att fungera.


Springventilen sitter under eller över ett fönster. Den har som uppgift att släppa in frisk luft i lägenheten. Den ska alltid stå några millimeter öppen, även på vintern. Luften som strömmar in sprider dessutom värmen från elementet ut i rummet.


Köksfläkten är en viktig del av ventilationssystemet. Ta för vana att med jämna mellanrum rengöra filtret. Ta loss det från fläkten och handdiska filtret med diskmedel. Även när inte fläkten är påslagen ventileras luft ut genom ett öppet spjäll.


Ett tydligt tecken på att ventilationen inte fungerar är imma på fönsterrutorna. Även imma som uppstår när man duschar eller kokar vatten torkar om ventilationen fungerar som den ska.