Mälarhöjden

I början av 1920-talet planlades trakterna kring Mälaren, varpå en småhusbebyggelse växte upp. På 1950-talet ville staden förtäta förorts- och villasamhällena med bland annat radhus. År 1966 kunde de första hyresgästerna flytta in i Svenska Bostäders hyresradhus som byggts vid Mästarbacken nedanför det 70 meter höga TV-tornet. Strax innan hade T-banan dragits fram till Mälarhöjden.

Mellan 1986 och 1990 uppförde Svenska Bostäder också tolv flerbostadshus och sex komplementhus med sammanlagt 225 lägenheter, två daghem och två fritidshem utmed Slättgårdsvägen. Husens fasader kläddes med gult tegel och taken täcktes med röda betongtegelpannor. I slutet på 1990-talet byggde Svenska Bostäder seniorbostäder i området, med 44 lägenheter. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1960-talet.
  • under 1960-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.