Hur fungerar digitala samråd?

1 mars 2021 14:27

Under pandemin har Svenska Bostäder testat att hålla digitala samråd för att minska smittspridningen. Vi bad Lena Bergsten, vår förvaltare i Husby, att berätta om hur det fungerar.

Vi håller samråd för att hyresgästerna ska få vara med och påverka vid exempelvis en ombyggnad. Det går till så att alla hyresgäster bjuds in till ett första informationsmöte där vi berättar om processen och vad som kommer att ske.

Det första digitala samrådet i Husby hölls för kvarteret Oslo 4, som är huset på Oslogatan 36-42.

Hur var det första digitala samrådet?

Det var bra! Denna gång fick man i förväg svara på två frågor. Dels vad man tyckte var bra med boendet idag och vad som kunde förbättras, dels om man var intresserad av att vara med i samrådsgruppen.

På mötet bildade vi en samrådsgrupp om 6-8 hyresgäster som ska representera sina grannar. Samrådsgruppen har sedan 4-5 möten där olika teman gås igenom, till exempel lägenheten, allmänna utrymmen och gården.

När vi är klara med det bjuds alla hyresgäster in till ett öppet hus för att rösta på samrådsgruppens förslag, troligtvis sker det utomhus den här gången.

Om man röstar ja till samrådsgruppens förslag får därefter varje hyresgäst inbjudan till att göra sina egna val till lägenheten, som exempelvis färg på väggar och tapeter.

Vad finns det för fördelar med att samlas digitalt?

Det deltog ungefär lika många som vid ett fysiskt möte. Jag tyckte att det fungerade bra och det blev nästan mer strukturerat än ett fysiskt möte. De möten vi har haft med samrådsgruppen som bildades efteråt har fungerat jättebra.

Upplevde ni några tekniska problem?

Egentligen inte men det tar ju alltid en stund innan alla inbjudna är på plats i mötet. I Teams kan man ”räcka upp handen” och då gav jag ordet till den personen. Man kan också skriva frågor i kommentarsfältet och vi hade en som höll koll på det.

Vi hjälptes åt att hålla reda på allt praktiskt. Jag höll en presentation där vi pratade kring olika bilder. Eftersom inte alla har tillgång till dator så delade vi även ut presentationen och broschyren i förväg till alla hyresgäster.

Hur kommer ni att göra framöver?

Det finns inget planerat samråd men vi håller det gärna digitalt om det behövs.