Avvecklingen av byggverksamheten

1962, Kvarteret Haren, Byggbild, Mariaberget
Svenska Bostäder bygger i egen regi i kvarteret Haren på Mariaberget, Södermalm. Året är 1962.

Den första juli 1975 trädde en ny lag i kraft som fick stora konsekvenser för Svenska Bostäders byggverksamhet. Lagen, Bostadsfinansieringsförordningen, innebar att staten från den 1 juli 1979 bara beviljade statliga lån om byggandet föregåtts av en upphandling. För Svenska Bostäders del innebar detta i praktiken att bolaget inte längre hade möjlighet att bygga i egen regi.

En av Svenska Bostäders huvudsakliga uppgifter hade hittills varit just det – att producera bostäder för egen förvaltning. Byggapparaten var dimensionerad för en årsproduktion av cirka 2 500 lägenheter och sysselsatte runt 1 200 personer.

Inom Stockholms kommun tillsattes nu en utredning om att eventuellt bilda ett kommunalägt byggbolag. Samtidigt förde Svenska Bostäders ordförande diskussioner med privata byggbolag om att sälja företagets byggverksamhet. Detta väckte starkt motstånd från andra i styrelsen.

Styrelsen tillsatte 1978 en delegation för att lösa denna kontroversiella fråga. Det slutade ändå i konflikt och företagets vd Erik Söderström lämnade företaget. Året därpå bildades i stället ett kommunalt byggbolag – Kommunbygg i Stockholm AB. Ytterligare ett år senare, 1980, överfördes hela Svenska Bostäders bygg- och måleriverksamhet till Kommunbygg. All personal inom dessa avdelningar, med undantag för 20 personer som arbetade med trädgårdsanläggningar, började nu arbeta hos Kommunbygg. Därefter har Svenska Bostäder bedrivit sin byggverksamhet genom entreprenadupphandling. Detta blev också inledningen för en ny inriktning hos Svenska Bostäder – till ett renodlat förvaltningsföretag.

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.


Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.