För dig som är anhörig till ett dödsbo

En närståendes bortgång innebär oftast en stor påfrestning. Dels ska man hantera det emotionella och sorgearbetet, men även praktiska detaljer i dödsboet måste ordnas upp. Här ger vi svar på flera vanliga frågor gällande den bortgångnes boende.

Vita ranunkel i en kruka

Vem kontaktar värden när en hyresgäst har dött? Sker det automatiskt?
– Nej, det sker inte automatiskt. Du bör kontakta hyresvärden.

Sägs kontraktet upp automatiskt?
– Nej, du ska säga upp om lägenheten ska lämnas. Ett dödsbo kan säga upp med en månads uppsägningstid (i stället för tre månader).

När ska sista hyran betalas?
– Senast sista vardagen före den månad uppsägningstiden löpt ut och kontraktet har sagts upp av dödsboet

Vem ska betala den?
– Du betalar med dödsboets tillgångar.

Hur lång är uppsägningstiden för lägenheten?
– En månad – om den sägs upp inom en månad från dödsfallet. Annars tre månader.
(Hos Svenska Bostäder är uppsägningstiden för dödsbon alltid en månad men dödsbodelägarna kan förstås önska längre uppsägningstid)

Vems ansvar är det att städa lägenheten?
– Det är ditt. Dödsboet har samma skyldigheter att vårda lägenheten som en hyresgäst. Finns det pengar över när begravningen är betald kan du betala din pappas räkningar, hyra och städning. Hade ni varit flera dödsbodelägare måste först alla komma överens om det.

Vad händer om jag varken städar, tömmer lägenheten eller betalar hyran?
– Hyresvärden kan ställa skadeståndskrav mot dödsboet precis som mot en vanlig hyresgäst. Skulle dödsboet sakna tillgångar får hyresvärden inte ut några pengar. Du kan aldrig bli betalningsansvarig personligen.

Min döda förälder har inga pengar. Måste jag betala hyran?
– Nej. Hyran ska betalas av dödsboet. Finns det inga pengar till hyran behöver inte arvingarna betala. Man ärver inte skulder.

Pappas sparade pengar räcker bara till begravningen. Då slipper jag väl att betala hans hyra?
–Ja. Begravningskostnaden går före andra skulder. Skulle pengar saknas helt och hållet kan du ansöka om ekonomisk hjälp till begravning hos kommunen.

Lägenheten är jättesliten. Måste jag betala renovering av den?
– Normalt slitage behöver man inte betala för, men är lägenheten skadad eller om slitaget är onormalt måste dödsboet betala.

Pappa var storrökare. Hela lägenheten är inrökt. Måste jag betala saneringen?
– Inte du personligen. Men det finns en risk att dödsboet måste betala. Din pappa skulle kunna anses ha åsidosatt den vårdnadsplikt man har för lägenheten. I vårdnadsplikten kan gälla att anpassa rökningen, exempelvis röka på balkongen, under fläkten, endast i ett rum, städa så att rökningen inte sätter sig etc.

Mamma har hyresskulder. Måste jag betala dem?
– Ja, med din mammas tillgångar. Kan skulderna inte betalas med tillgångar ur dödsboet skrivs de av.

Min kompis har dött, men han saknar anhöriga. Vad händer med hans grejer?
– Har han testamenterat något? Annars går tillgångarna till Allmänna arvsfonden. Är man osäker på om det finns arvingar utreder kommunens socialtjänst det. Finns det inga arvingar anmäler socialtjänsten dödsfallet till Kammarkollegiet som sköter Allmänna arvsfonden. Kammarkollegiet utser en god man som sköter det praktiska.

Kan mamma ta över kontraktet när pappa har dött?
–Ja. Se även frågorna här under

Vad händer med kontraktet när:

1: Gifta och sambor, partnern dör?
– Partnern har rätt att överta hyresrätten, även utan värdens samtycke. Sambor ska dock ha bott tillsammans under en längre tid, oftast minst tre år, för att få överta hyreskontraktet.

2: Barn bor med en förälder som dör?
– Dödsboet kan överlåta kontraktet till barnet om det är 18 år, i undantagsfall 16 år. Förälder och barn ska ha bott tillsammans varaktigt. Dör föräldern plötsligt och oförutsett kan det räcka att man bott ihop kortare tid.
– Överlåtelsen förutsätter hyresvärdens tillstånd eller hyresnämndens beslut. Hyresnämnden godkänner överlåtelsen om det är skäligt, alltså om barnet kan betala hyran och inte är känd för störande leverne

 

Fakta: Dödsbo

Dödsbo = En död persons tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person som existerar tills arvskiftet är klart. Innan dess förvaltas det av dödsboets delägare tillsammans, främst make/maka, sambo, andra arvingar. Dödsbodelägarna beslutar gemensamt. Är du enda arvinge och det inte finns någon annan testamentstagare sköter du ensam boet. Vi har utgått från det i våra frågor och svar.

 Källa: Hem&Hyra