Skyltning

En skylt som talar om att du finns och vad du gör är ofta bra marknadsföring. Innan du sätter upp skylten behöver du både tillstånd från oss och bygglov från stadsbyggnadskontoret.

Gör så här:

  1. Ansök om tillstånd från oss. Det gäller både skyltar och skyltskåp.
  2. När du har fått vårt godkännande – ansök om bygglov hos stadsbyggnadskontoret.
  3. Skicka in en kopia på bygglovet innan du sätter upp din skylt.

Bygglov för att sätta upp skyltar

Frågor & svar

KATEGORIER: Lokaler

KATEGORIER: Lokaler