Organisation

Svenska Bostäders verksamhet är organiserad i fyra distrikt utöver Stadsholmen som alla har eget ansvar för kunder och lönsamhet.

Svenska Bostäders organisationsschema 2023

De fyra distrikten Järva, Söderort, Västerort och Innerstaden ansvarar för förvaltningen av bostäder och lokaler i våra bostadsområden och centrum. 

Dotterbolaget Stadsholmen är specifikt inriktat på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Till stöd för den lokala verksamheten finns centrala resurser inom ny- och ombyggnad, hållbarhet, inköp, ekonomi, IT, HR, verksamhetsutveckling och kommunikation.

Se organisationsschemat i större format