Organisation

Svenska Bostäders verksamhet är organiserad i fyra distrikt som har eget ansvar för kunder och lönsamhet.

De fyra distrikten - Järva, Söderort, Västerort och Innerstaden - ansvarar för förvaltningen av bostäder och lokaler i våra bostadsområden. Dotterbolaget Stadsholmen är specifikt inriktat på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Till stöd för den lokala verksamheten finns centrala resurser inom ny- och ombyggnad, miljö, inköp, ekonomi, IT, HR och kommunikation.