Organisation

Svenska Bostäders verksamhet är organiserad i fyra distrikt utöver Stadsholmen som alla har eget ansvar för kunder och lönsamhet.

Organisationsschema 2021

De fyra distrikten Järva, Söderort, Västerort och Innerstaden ansvarar för förvaltningen av bostäder och lokaler i våra bostadsområden och centrum. 

Dotterbolaget Stadsholmen är specifikt inriktat på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Till stöd för den lokala verksamheten finns centrala resurser inom ny- och ombyggnad, hållbarhet, inköp, ekonomi, IT, HR, verksamhetsutveckling och kommunikation.

Se organisationsschemat i större format

 

Styrelse

Här kan du se vilka som sitter i Svenska Bostäders styrelse.