Med hållbarhet i fokus

22 september 2022 16:20

I augusti började Caroline Dahlbom som samordnare för social hållbarhet på Svenska Bostäders distrikt Järva. Med en bakgrund som projekt- och processledare kommer hon nu tillsammans med förvaltningen och hållbarhetsavdelningen att ta fram en långsiktig strategi med mätbara mål och börja bygga relationer med lokala aktörer och föreningar på Järva.

Glad kvinna håller i sin kaffekopp

Vad innebär din nya roll som samordnare för social hållbarhet?

För att förstå innebörden, tänker jag att det är lättare om jag bryter ner rollen, i social hållbarhet och i samordning.

Social hållbarhet handlar om att skapa platser där människor ges förutsättningar att leva ett gott liv - där grundläggande mänskliga behov och rättigheter tillgodoses.

Samordnare i mitt fall innebär att vara en möjliggörare, att utgå från en plats och sträva efter att grundläggande demokratiska rättigheter efterlevs. Att människor, primärt våra hyresgäster, har ett hem och ett liv med önskade kvaliteter. En plats som är trygg, där människor mår bra, kan växa och har likvärdiga förutsättningar och möjligheter att forma sina egna liv i en positiv riktning. Där de vill och kan bo kvar och verka.

För att nå dit krävs dels uthållighet, envishet och långsiktighet och en tro på att det går att göra skillnad. Men framförallt krävs det en lyhördhet och en ödmjukhet inför de människor som bor och verkar på platsen, som kan sin plats allra bäst.

I min roll vill jag framförallt komplettera och förstärka allt bra som redan görs tillsammans. Vara ledstången som ser till att vi har en långsiktigt hållbar strategi, att det vi gör lirar med övergripande visioner, budget, riktlinjer, ägardirektiv och verksamhetsplaner.

Vad har du för bakgrund som gör att du passar för rollen?

Jag har jobbat som projekt- och processledare med frågor som ryms inom paraplyet social hållbarhet i närmare 15 år, inom både privat och offentlig sektor.

Engagemanget och drivkraften för att sträva efter social hållbarhet och allas lika värde oavsett vem du är eller var du bor började dock långt tidigare. Jag uppvuxen med en bror med grava funktionsvariationer och har som storasyster mött känslan av exkludering på nära håll.

I min roll, som handlar om att sträva efter inkludering, jämlikhet och att alla människor oavsett förutsättningar ska ha grundläggande demokratiska rättigheter, har jag väldigt lätt att förnimma känslan som fanns i mig som barn. Hur orättvisor väckte en frustration, ilska och sorg och att jag nu som vuxen faktiskt har verktyg att omvandla den drivkraften i min strävan efter att göra skillnad. Det är en ynnest.

Vad ser du mest fram emot i din nya tjänst?

Det är så mycket jag ser fram emot, men spontant, att göra. Relationsskapandet med alla människor som har samma strävan om det socialt hållbara, oavsett om det handlar om de människor som bor och verkar i Järva, eller om det är internt på Svenska Bostäder - eller andra offentliga och privata aktörer, organisationer och föreningar. Att kroka arm och bli starka tillsammans.

Sen är jag ju projektledare i grunden, som gillar processer och att sträva efter målsättningar. Jag ser väldigt mycket fram emot att landa i konkreta aktiviteter, mål och mätetal, och sen få uppleva känslan av att uppnå en (flera) målsättning(ar) för att känna att vi är på väg åt rätt håll.

Att få vara en del av det gänget på Järva gör mig stolt!