Hyresgäster 65+ vill ha bytestorg

Nu blir det lättare att byta lägenhet. Svenska Bostäder lanserar digitalt bytestorg efter önskemål från hyresgäster i åldern 65+.

Anslagstavla med lapp om lägenhetsbyte.

Idén till bytestorget föddes efter att vi pratat med några av våra seniora hyresgäster. Vi satte ihop fokusgrupper och diskuterade framtida bostadsbehov och vad som gör att man kan tänka sig att flytta eller inte. Det vi fick höra var att de flesta trivs med att bo i allmännyttan och kan inte tänka sig att bo hos en privat hyresvärd. Samtidigt var många tveksamma till att använda privata tjänster för lägenhetsbyte och önskade en tjänst som administrerades av allmännyttan, för boende i allmännyttan.

- Flera berättade att de var rädda för att ge sig ut i bytessvängen, då det finns en känsla av att äldre blir lurade, säger Johanna Lindroth, verksamhetsutvecklare på Svenska Bostäder. Denna tjänst skapar trygghet eftersom vi som hyresvärd står bakom bytestorget. Bytestorget fungerar som en digital anslagstavla där hyresgäster som vill göra ett lägenhetsbyte enkelt kan hitta varandra.

Gå till Bytestorget