Om vår lokaluthyrning

Svenska Bostäder äger och förvaltar närmare 4 000 kommersiella lokaler i Stockholms stad. Det är allt från kontor, butiker och restauranger till förskolor, skolor, vårdanläggningar och lager.

Gruppbild 2023

Vårt mål är att erbjuda stockholmarna ändamålsenliga och prisvärda lokaler. Vi vill också skapa levande och attraktiva stadsdelar. Genom att ägna särskild uppmärksamhet åt förortscentra vill vi bidra till att det finns ett bra basutbud av kommersiell och offentlig service i närmiljön.

Våra köpcentrum

Vi äger och förvaltar centrumanläggningarna i,

Vällingby Centrum

När Vällingby Centrum byggdes på 1950-talet kom besökare från jordens alla hörn för att se hur man byggde den visionära ABC-staden med arbetsplatser, bostäder och centrum inom samma område. 2022 såldes centrumet men Svenska Bostäder har fortfarande följande fastigheter kvar: 

  • Tre Brunnar 1, SL-huset med ett flertal butiker, kontorslokaler samt biograf
  • Kortet 1, stadsbiblioteket
  • Ritskåpet 1, stadsteatern Trappan
  • Tushet 1, fritidsverksamhet
  • Kontorsskylten 7, bil- och garageplatser

Lediga lokaler

Letar du efter en ledig lokal för din verksamhet? Vi hjälper dig att hitta rätt lokal för dig och dina behov. Här hittar du våra lediga lokaler som är tillgängliga.