Snabba hus – inflytt, markarbete och grodornas nya lekplats

1 mars 2021 15:50

16 mars välkomnas de nya hyresgästerna till Bergslagsvägen.

Snart är det dags för Västerorts nya bostadstillskott för unga vuxna. De 134 modulbyggda bostäderna välkomnar den 16 mars sina första hyresgäster. En av projektledarna för Snabba Hus, Dennis Ericson, berättar om det senaste kring Stockholms unika nya bostäder för ungdomar och unga vuxna: 
 
– Allt är färdigt för inflytt i mitten på mars, vilket känns väldigt bra. Just nu slutbesiktigas lägenheterna och några få finjusteringar görs för att huset invändigt ska vara helt redo. Vi ser mycket fram emot att få välkomna de unga hyresgästerna till oss och är säkra på att de kommer att stortrivas.

 

Elnätsprojekt stör trafiken 

Det pågående stora byggnadsarbetet på Bergslagsvägen beror inte på Svenska Bostäders Snabba Hus, utan på en ny kraftledning som byggs mellan Beckomberga och Bredäng. Ett av de största projekten inom Stockholms elnät på många år. Ett stort projekt som också påverkar marken utanför de nya bostäderna. 
 
– Tyvärr kommer det att dröja innan vi har en färdiggatad mark utanför lägenheterna. Detta på grund av arbetet med högspänningskablarna som grävs ner längs Bergslagsvägen. Lägenheterna i sig är alltså så gott som färdiga, men vi kommer behöva göra tillfälliga lösningar för marken utanför.
5000 ansökningar på dessa 134 lägenheter visar på det bestående behovet av bostäder för Stockholms unga. Snabba Hus-konceptet är en effektiv lösning för att bemöta behovet.
 

Snabbare process 

– Stockholms unga har en unikt svår bostadssituation och därför krävs unika lösningar. Snabba hus är ungdomsbostäder för målgruppen 18-30 år.  Det som är unikt är att husen byggs på tillfälliga bygglov. Platser som är lämpade för byggnation men inte har en detaljplan. Man nyttjar marken i väntan på att man hittar en permanent plats. Detta eftersom detaljplaneprocesser i vanliga fall kan ta uppemot 10–15 år.
 
Hela projektet är framtaget tillsammans med Jagvillhabostad.nu, en ideell organisation som verkar för ungas rätt till en trygg bostad.
 

Små grodorna

Och hur gick det med grodorna? Under det sena planeringsskedet av Snabba Hus uppmärksammade en närboende att man hittat en lekplats för grodor nära Bergslagsvägen. Svenska Bostäder fick anpassa sig efter det oväntade fyndet och säkerställa att grodornas lekplats inte försvann på grund av bygget.
 
– I samråd med Miljöförvaltningen i Stockholm Stad ersätter vi groddiket med ett nytt habitat. Den nya groddammen kommer inte vara klar i år. Tills dess gör vi istället som vi gjorde förra våren, när grodorna vaknar och söker sig till sina lekplatser, fångar vi in dem och kör dem till Råcksta träsk. Men våren 2022 kommer dammen vara på plats och då får grodorna tryggt leka av sig i dammen intill vägen igen, avslutar Dennis Ericson.