Underhåll, stilval och tillval

Tills vidare utför inte Svenska Bostäder underhållsbesiktningar med anledning av coronapandemin. Därmed är möjligheten att beställa stilval tillfälligt stoppad, liksom tillval som kräver underhållsbesiktningar.

Renovera lägenheten med personliga stilval och tillval

Du som vill göra om hemma har möjlighet att boka in en underhållsbesiktning med din bovärd, som då undersöker om lägenheten behöver renoveras. Kontakta Kundcenter på 0771-318 318 för att boka tid. 

Under semesterperioder har vi inte samma möjligheter att genomföra underhållsbesiktningar, så kontakta oss gärna i god tid.

Även om det inte är dags för underhåll kan du renovera din lägenhet. Genom våra stilval och tillval kan du till exempel måla om, tapetsera eller skaffa en säkerhetsdörr. Du kan också renovera själv. Då får du betala för både arbete och material. Det vi kräver är att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt och att du följer eventuella krav på särskild behörighet.

Stilvalen betalar du med ett engångsbelopp. Kostnaden beror på vilken reparation du gör och hur länge sedan vi reparerade sist.

Tillvalen betalar du med en permanent hyreshöjning. När du väljer tillval som en uppgradering av ett stilval, får du också betala för stilvalet.