Skisser på studentboende Islandstorget

Vårt uppdrag

Svenska Bostäder arbetar för att möta den stora efterfrågan på bostäder i Stockholm. Vårt uppdrag är att påbörja cirka 700 nya lägenheter per år. Vi bygger hyreslägenheter och lokaler men vi bygger också student-och forskarlägenheter.

Vi bygger nära - för Stockholm och för dig

Hur kommer framtidens storstad se ut? Och hur kommer det bli där du bor? Det är viktiga frågor. Och även om vi inte sitter inne med alla svar, så kan vi redan nu se ett antal utmaningar.

Banner Vi bygger för alla med barn i lekpark

Vi bygger för alla

Stockholm är en snabbt växande stad och vårt arbete är att på ett hållbart sätt förvalta och bygga nya bostäder till alla som vill leva här. Vi arbetar för att alla ska ha samma möjligheter, oavsett var i staden man bor eller vilken bakgrund man har.

Vi bygger nära på olika sätt

Stockholmshusen

Stockholmshusen är ett nytt slags hus, men också ett nytt sätt att bygga. Genom ett nära samarbete mellan Stockholms stads tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretag skapas förutsättningar för att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Snabba hus i Västberga

Snabba Hus

Svenska Bostäder och organisationen jagvillhabostad.nu har utvecklat ett koncept för flyttbara lägenhetsmoduler. Konceptet går under namnet SNABBA HUS. Lägenheterna på 33 kvm hyrs ut till unga vuxna.

Studentbostäder

Vi har även ett uppdrag att bygga fler studentbostäder. De närmaste åren påbörjas drygt 1 600 nya studentboenden, bland annat campus Albano med cirka 1 000 studentbostäder.

Så växer Stockholm

Vi bygger nära - Svenska Bostäder