Anmälan om oegentligheter

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden och oegentligheter. Begreppet används både för larm till media och när man internt eller externt uppmärksammar problem.

Svenska Bostäder/Stadsholmen ingår i Stockholms stads visselblåsarfunktion som är gemensam för alla förvaltningar och ett antal bolag och stiftelser. Genom den går det att rapportera missförhållanden och oegentligheter inom staden.

Vad är en oegentlighet?

Visselblåsarfunktionen är avsedd för oegentligheter och missförhållanden, som brott mot lagar och allvarliga avsteg från stadens styrande dokument, anmälas. Det som rapporteras ska ha uppstått eller högst sannolikt komma att uppstå i den verksamhet som rapporterande person/-er är verksamma i. Det är viktigt att det finns ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram. Exempelvis ekonomisk brottslighet, korruption, mutor, allvarliga former av trakasserier. Det kan också röra sig om miljöbrott eller säkerhetsrisker rörande liv och hälsa.

Så här gör du en anmälan

Genom att klicka på länken till Stockholms stads visseblåsarfunktion kommer du till en ny sida. Det är endast visselblåsargruppens medlemmar som har tillgång till dina personuppgifter.

Vad händer efter anmälan?

Nedan kan du se hur ett ärende hanteras inom stadens visselblåsarfunktion.

Process Visselblåsarfunktion Stockholms stad