Ledning

Detta är Svenska Bostäders företagsledning.

Stefan Sandberg

Stefan Sandberg
vd för Svenska Bostäder och Stadsholmen

I nuvarande befattning sedan: 2020
Född: 1973
Utbildning: civilingenjör Väg & Vatten från KTH
Tidigare erfarenhet: vd Uppsalahem, Divisionschef COWI, vd BoKlok Byggsystem, Inköpschef Skanska Sverige, Managementkonsult Pwc

Åsa Steen

Åsa Steen
Förvaltningschef

I nuvarande befattning sedan: 2017
Anställd: 2017
Född: 1973
Utbildning: samhällsvetare fil.kand. beteendevetenskaplig utredarlinje.
Tidigare erfarenhet: projektledare, projektchef och biträdande förvaltningschef/vice stadsdirektör i Sundbybergs stad. Tf vd Svenska Bostäder

Jörgen Holmqvist

Jörgen Holmqvist
Fastighetsutvecklingschef

I nuvarande befattning sedan: 2017
Anställd: 2003
Född: 1968
Utbildning: 4-årigt byggtekniskt gymnasium och 1-årig industriell ekonomi- och marknadsföring
Tidigare erfarenhet: bitr. ombyggnadschef och entreprenadupphandlare på Svenska Bostäder samt entreprenadingenjör NCC Sverige AB

Liselotte Tjernlund

Liselotte Tjernlund
Ekonomichef

I nuvarande befattning sedan: 2018
Född: 1965
Utbildning: Civilekonom 
Tidigare erfarenheter: ekonomichef och vice vd i AB Enköpings Hyresbostäder. Dessförinnan interimskonsult som CFO/Ekonomichef

Fredrika Andersson

Fredrika Andersson
HR chef

I nuvarande befattning sedan: 2018
Född: 1966
Utbildning: inom HR på bland annat Personalakademien och Mittuniversitetet 
Tidigare erfarenhet: personalchef Österåkers kommun. Dessförinnan bland annat Personalkonsult, HR-generalist, HR-ansvarig/VD-assistent och Konsultchef

Anne Kuylenstierna Arnström

Anne Kuylenstierna Arnström
Chef IT- och Kommunikationsavdelningen

I nuvarande befattning sedan: 2018
Anställd: 2014
Född: 1963
Utbildning: marknadsekonom 
Tidigare erfarenhet: kommunikationschef på Arvsfonden, Kammarkollegiet, Veolia Transport, Ledarna och Fastighetsägarna Stockholm och journalist på Svenska Dagbladet

Charlotte  Ohlsson

Charlotte Ohlsson
Chef VD-stab

I nuvarande befattning sedan: 2016
Anställd: 2008
Född: 1970
Utbildning: socionomlinjen
Tidigare erfarenhet: vd-assistent Svenska Bostäder, personalansvarig inom transport- och teknikkonsultbransch

Ledande befattningshavare

Stefan Mattsson

Stefan Mattsson
Distriktschef Innerstaden

I nuvarande befattning sedan: 2019
Anställd: 1990
Född: 1960
Utbildning: Byggnadsingenjör
Tidigare erfarenhet: Förvaltare och förvaltningschef Svenska Bostäder samt distriktschef Järva

Helene Engholm

Helene Engholm
Distriktschef Västerort

I nuvarande befattning sedan: 2009
Anställd: 1988
Född: 1968
Utbildning: Förvaltarutbildning på BFAB och IFL Företagsledning på Handelshögskolan
Tidigare erfarenhet: ekonomiassistent, kravhandläggare, förvaltarassistent, gruppchef kundtjänst och förvaltare Svenska Bostäder

Christer Lundberg

Christer Lundberg
Distriktschef Söderort

I nuvarande befattning sedan: 2014
Anställd: 2013
Född: 1967
Utbildning: marknadsekonom
Tidigare erfarenhet: Förvaltningschef Upplands-Brohus, affärsområdeschef Upplands-Bro lokalvård

Fredrik Juhnell

Fredrik Juhnell
Förvaltningschef Stadsholmen

I nuvarande befattning sedan: 2015
Anställd: 1997
Född: 1970 
Tidigare erfarenhet: uthyrningssamordnare och förhandlingschef Svenska Bostäder

Ola Wickman

Ola Wickman
Lokaluthyrningschef

I nuvarande befattning sedan: 2012 
Anställd: 2003
Född: 1975
Utbildning: civilingenjör
Tidigare erfarenhet: 
affärsområdeschef, förvaltningschef, förvaltare, projektledare och trainee Svenska Bostäder