Ledning

Detta är Svenska Bostäders företagsledning.

Stefan Sandberg

Stefan Sandberg
vd för Svenska Bostäder och Stadsholmen

I nuvarande befattning sedan: 2020
Född: 1973
Utbildning: civilingenjör Väg & Vatten från KTH
Tidigare erfarenhet: vd Uppsalahem, Divisionschef COWI, vd BoKlok Byggsystem, Inköpschef Skanska Sverige, Managementkonsult Pwc

Åsa Steen

Åsa Steen
Förvaltningschef

I nuvarande befattning sedan: 2017
Född: 1973
Utbildning: samhällsvetare fil.kand. beteendevetenskaplig utredarlinje.
Tidigare erfarenhet: projektledare, projektchef och biträdande förvaltningschef/vice stadsdirektör i Sundbybergs stad. Tf vd Svenska Bostäder

Anton Leigard

Anton Leigard
Fastighetsutvecklingschef

I nuvarande befattning sedan: 2022
Född: 1980
Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten vid LTH. MBA vid Handelshögskolan
Tidigare erfarenhet: Marknadsområdeschef BoKlok, Projektchef Skanska Installation, Verksamhetsutvecklare Skanska, Konsult och förbättringsledare Prolog Bygglogistik

Monica Häger

Monica Häger
Ekonomichef

I nuvarande befattning sedan: 2023
Född: 1972
Utbildning: Kandidatutbildning förvaltningslinjen vid Mittuniversitetet, IFL Business Performance Diploma Program vid Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare erfarenheter: Senior ekonomikonsult hos Sweco, NCC, Veidekke, AFRY, m.fl. Dessförinnan bl.a. ekonomichef Swedish Hospital Partners, flertalet ekonomiroller inom Skanskakoncernen.

Fredrika Andersson

Fredrika Andersson
HR chef

I nuvarande befattning sedan: 2018
Född: 1966
Utbildning: inom HR på bland annat Personalakademien och Mittuniversitetet 
Tidigare erfarenhet: personalchef Österåkers kommun. Dessförinnan bland annat Personalkonsult, HR-generalist, HR-ansvarig/VD-assistent och Konsultchef

Ida Strutt

Ida Strutt
Kommunikationschef

I nuvarande befattning sedan: 2022
Född: 1977
Utbildning: Högskoleutbildning inom statsvetenskap, nationalekonomi, journalistik, medieteknik, svenska. Communication Executives program Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med Sveriges kommunikatörer.
Tidigare erfarenhet: Kommunikationschef Lärarförbundet, kommunikationschef Sanofi, seniorkonsult Reformklubben, seniorkonsult Gullers grupp, pressekreterare.

Jannike Siljan

Jannike Siljan
Chef verksamhetsutveckling

I nuvarande befattning sedan: 2021
Född: 1973
Utbildning: civilingenjör Lantmäteri KTH samt MBA i företagsekonomi GU
Tidigare erfarenhet: chef verksamhetsutveckling Telge Bostäder, chef Staben Bostadsförmedlingen, chef Affärsstöd AO Depåer Jernhusen. Samt Familjebostäder, Bygganalys, Sveriges Allmännytta (fd SABO) och Gatu- och Fastighetskontoret i Stockholm

Ledande befattningshavare

Helene Engholm

Helene Engholm
Distriktschef Söderort

I nuvarande befattning sedan: 2021
Anställd: 1988
Född: 1968
Utbildning: Förvaltarutbildning på BFAB och IFL Företagsledning på Handelshögskolan
Tidigare erfarenhet: ekonomiassistent, kravhandläggare, förvaltarassistent, gruppchef kundtjänst och förvaltare Svenska Bostäder. Distriktschef för Västerort 2009-2021

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson
Distriktschef Västerort

I nuvarande befattning sedan: 2021
Anställd: 2014
Född: 1983
Utbildning: Högskoleexamen i företagsekonomi
Tidigare erfarenhet: Kontraktschef, förvaltare, biträdande distriktschef Svenska Bostäder

Stefan Mattsson

Stefan Mattsson
Distriktschef Innerstaden

I nuvarande befattning sedan: 2019
Anställd: 1990
Född: 1960
Utbildning: Byggnadsingenjör
Tidigare erfarenhet: Förvaltare och förvaltningschef Svenska Bostäder samt distriktschef Järva

Emil Westerdahl

Emil Westerdahl
Distriktschef Järva

I nuvarande befattning sedan: 2019
Anställd: 2019
Född: 1971
Utbildning: Bygg- och anläggning. Inom räddningstjänst och ledarskap bland annat genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Tidigare erfarenhet: Produktionschef Uppsala Brandförsvar, enhetschef Storstockholms brandförsvar, biträdande gruppchef Storstockholms brandförsvar och brandman Storstockholms brandförsvar

Fredrik Juhnell

Fredrik Juhnell
Förvaltningschef Stadsholmen

I nuvarande befattning sedan: 2015
Anställd: 1997
Född: 1970 
Tidigare erfarenhet: uthyrningssamordnare och förhandlingschef Svenska Bostäder

Ola Wickman

Ola Wickman
Lokaluthyrningschef

I nuvarande befattning sedan: 2012 
Anställd: 2003
Född: 1975
Utbildning: civilingenjör
Tidigare erfarenhet: 
affärsområdeschef, förvaltningschef, förvaltare, projektledare och trainee Svenska Bostäder

Bolagsstyrning

Svenska Bostäder styrs av regler i kommunallagen och aktiebolagslagen. Läs mer om vår Bolagsstyrning

Styrelse

Här kan du se vilka som sitter i Svenska Bostäders styrelse.