Ledning

Detta är Svenska Bostäders företagsledning.

Åsa Steen

Åsa Steen
tf VD, Svenska Bostäder och Stadsholmen

I nuvarande befattning sedan september 2019.
Förvaltningschef sedan 2017. Anställd 2017.
Född 1973.
Samhällsvetare Fil.kand. beteendevetenskaplig utredarlinje.
Tidigare erfarenhet: Projektledare, projektchef och biträdande förvaltningschef/vice stadsdirektör i Sundbybergs stad.

Ola Wickman

Ola Wickman
tf Förvaltningschef

I nuvarande befattning sedan september 2019.
Lokaluthyrningschef sedan 2012. 
Anställd 2003. Född 1975
Civilingenjör. TIdigare erfarenhet:
affärsområdeschef, förvaltningschef,
förvaltare, projektledare och trainee
Svenska Bostäder

Jörgen Holmqvist

Jörgen Holmqvist
Fastighetsutvecklingschef

Anställd 2003.
I nuvarande befattning sedan 2017. Född 1968.
4-årigt byggtekniskt gymnasium och 1-årig industriell ekonomi- och marknadsföring.
Tidigare erfarenhet: Bitr. ombyggnadschef och entreprenadupphandlare Svenska Bostäder samt entreprenadingenjör NCC Sverige AB.

Liselotte Tjernlund

Liselotte Tjernlund
Ekonomichef

I nuvarande befattning sedan 2018. Född 1965. Civilekonom. Tidigare erfarenheter: Ekonomichef och Vice VD i AB Enköpings Hyresbostäder. Dessförinnan interims konsult som CFO/Ekonomichef. 

Fredrika Andersson

Fredrika Andersson
HR chef

I nuvarande befattning sedan 2018. Född 1966. Utbildad inom HR på bland annat Personalakademien och Mittuniversitetet.
Tidigare erfarenheter: Personalchef Österåkers kommun. Dessförinnan bland annat Personalkonsult, HR-generalist, HR-ansvarig/VD-assistent och Konsultchef.
 

Anne Kuylenstierna Arnström

Anne Kuylenstierna Arnström
Chef IT- och Kommunikationsavdelningen

Anställd 2014 Född 1963. Marknadsekonom. 
Tidigare erfarenhet: Kommunikationschef på Arvsfonden, Kammarkollegiet, Veolia Transport, Ledarna och Fastighetsägarna Stockholm och journalist på Svenska Dagbladet. 

Charlotte  Ohlsson

Charlotte Ohlsson
Chef VD-stab

I nuvarande befattning sedan 2016. Anställd 2008.
Född 1970.
Socionomlinjen.
Tidigare erfarenhet: VD-assistent Svenska Bostäder, personalansvarig inom transport- och teknikkonsultbransch.

Ledande befattningshavare

Stefan Mattsson

Stefan Mattsson
Distriktschef Järva

I nuvarande befattning sedan
2008, anställd 1990.
Född 1960. Byggnadsingenjör.
Tidigare erfarenhet: Förvaltare
och förvaltningschef Svenska
Bostäder.

Helene Engholm

Helene Engholm
Distriktschef Västerort

I nuvarande befattning sedan
2009, anställd 1988.
Född 1968. Förvaltarutbildning
på BFAB och IFL Företagsledning
på Handelshögskolan.
Tidigare erfarenhet: Ekonomiassistent,
kravhandläggare, förvaltarassistent, gruppchef kundtjänst 
och förvaltare Svenska Bostäder.

Christer Lundberg

Christer Lundberg
Distriktschef Söderort

Anställd 2013.
Född 1967. Marknadsekonom.
Tidigare erfarenhet: Förvaltningschef Upplands-Brohus
Affärsområdeschef Upplands-Bro lokalvård

Fredrik Juhnell

Fredrik Juhnell
Förvaltningschef Stadsholmen

I nuvarande befattning sedan
2015, anställd 1997. Född 1970. 
Tidigare erfarenhet: Uthyrningssamordnare 
och förhandlingschef Svenska Bostäder

Joseph Dülger

Joseph Dülger
tf Lokaluthyrningschef

I nuvarande befattning sedan september 2019.
Uthyrningsstrateg sedan 2018.
Anställd 2011.
Född 1986.
Fastighetsekonom.
Tidigare erfarenhet:
Lokaluthyrare på Svenska Bostäder.