Ledning

Detta är Svenska Bostäders företagsledning.

Stefan Sandberg

Stefan Sandberg
Vd för Svenska Bostäder och Stadsholmen

I nuvarande befattning sedan: 2020
Född: 1973
Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten från KTH
Tidigare erfarenhet: Vd Uppsalahem, divisionschef COWI, vd BoKlok Byggsystem, inköpschef Skanska Sverige, managementkonsult Pwc

Åsa Steen

Åsa Steen
Förvaltningschef

I nuvarande befattning sedan: 2017
Född: 1973
Utbildning: Samhällsvetare fil.kand. beteendevetenskaplig utredarlinje.
Tidigare erfarenhet: Projektledare, projektchef och biträdande förvaltningschef/vice stadsdirektör i Sundbybergs stad. Tf vd Svenska Bostäder

Anton Leigard

Anton Leigard
Fastighetsutvecklingschef

I nuvarande befattning sedan: 2022
Född: 1980
Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten vid LTH. MBA vid Handelshögskolan.
Tidigare erfarenhet: Marknadsområdeschef BoKlok, projektchef Skanska Installation, verksamhetsutvecklare Skanska, konsult och förbättringsledare Prolog Bygglogistik

Monica Häger

Monica Häger
Ekonomichef

I nuvarande befattning sedan: 2023
Född: 1972
Utbildning: Kandidatutbildning förvaltningslinjen vid Mittuniversitetet, IFL Business Performance Diploma Program vid Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare erfarenheter: Senior ekonomikonsult hos Sweco, NCC, Veidekke, AFRY, m.fl. Dessförinnan bl.a. ekonomichef Swedish Hospital Partners, flertalet ekonomiroller inom Skanskakoncernen.

Fredrika Andersson

Fredrika Andersson
HR-chef

I nuvarande befattning sedan: 2018
Född: 1966
Utbildning: Inom HR på bland annat Personalakademien och Mittuniversitetet 
Tidigare erfarenhet: Personalchef Österåkers kommun. Dessförinnan bland annat personalkonsult, HR-generalist, HR-ansvarig/vd-assistent och konsultchef

Ida Strutt

Ida Strutt
Kommunikationschef

I nuvarande befattning sedan: 2022
Född: 1977
Utbildning: Högskoleutbildning inom statsvetenskap, nationalekonomi, journalistik, medieteknik, svenska. Communication Executives program Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med Sveriges kommunikatörer.
Tidigare erfarenhet: Kommunikationschef Lärarförbundet, kommunikationschef Sanofi, seniorkonsult Reformklubben, seniorkonsult Gullers grupp, pressekreterare.

Jannike Siljan

Jannike Siljan
Chef verksamhetsutveckling

I nuvarande befattning sedan: 2021
Född: 1973
Utbildning: Civilingenjör Lantmäteri KTH samt MBA i företagsekonomi GU
Tidigare erfarenhet: Chef verksamhetsutveckling Telge Bostäder, chef Staben Bostadsförmedlingen, chef Affärsstöd AO Depåer Jernhusen samt Familjebostäder, Bygganalys, Sveriges Allmännytta (fd SABO) och Gatu- och Fastighetskontoret i Stockholm.

Ledande befattningshavare

Stefan Mattsson

Stefan Mattsson
Distriktschef Innerstaden och tf distriktschef Söderort

I nuvarande befattning sedan: 2019
Anställd: 1990
Född: 1960
Utbildning: Byggnadsingenjör
Tidigare erfarenhet: Förvaltare och förvaltningschef Svenska Bostäder samt distriktschef Järva

Emil Westerdahl

Emil Westerdahl
Distriktschef Västerort

I nuvarande befattning sedan: 2019
Anställd: 2019
Född: 1971
Utbildning: Bygg- och anläggning. Inom räddningstjänst och ledarskap bland annat genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Tidigare erfarenhet: Produktionschef Uppsala Brandförsvar, enhetschef Storstockholms brandförsvar, biträdande gruppchef Storstockholms brandförsvar och brandman Storstockholms brandförsvar

Tina Ajneling Danielsson

Tina Ajneling Danielsson
Distriktschef Järva

I nuvarande befattning sedan 2023. 
Anställd: 2023
Född: 1973
Utbildning: Kurser i Juridik och Byggteknik, Ledarskapskurser bl a Att leda i framtidens fastighetsbolag på Handelshögskolan.
Tidigare erfarenhet: Regionchef, Distriktschef, Områdeschef och Fastighetsförvaltare på AB Stockholmshem

Fredrik Juhnell

Fredrik Juhnell
Förvaltningschef Stadsholmen

I nuvarande befattning sedan: 2015
Anställd: 1997
Född: 1970 
Tidigare erfarenhet: Uthyrningssamordnare och förhandlingschef Svenska Bostäder.

Ola Wickman

Ola Wickman
Uthyrningschef – Kommersiellt & Bostad

I nuvarande befattning sedan: 2021 
Anställd: 2003
Född: 1975
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Lokaluthyrningschef, 
affärsområdeschef, förvaltningschef, förvaltare, projektledare och trainee Svenska Bostäder.

Bolagsstyrning

Svenska Bostäder styrs av regler i kommunallagen och aktiebolagslagen. Läs mer om vår Bolagsstyrning

Styrelse

Här kan du se vilka som sitter i Svenska Bostäders styrelse.