Dilemmakortlek

Dilemmakortleken är ett bra sätt att prata om värderingsfrågor.

Syftet med den är att definiera ett antal utmaningar relaterade till organisatorisk och social arbetsmiljö, men framför allt att diskutera och bestämma vad vi kan göra åt dem.

Kortleken bygger på resultat från tidigare medarbetarenkäter och diskussioner som förekommit på bolaget. Målet är att ha ett flertal tidsatta och ansvarsfördelade aktiviteter som leder till en mer hållbar arbetsplats.