Sätra

Området som idag ingår i stadsdelen Sätra tillhörde tidigare Sätra gård och den enda bebyggelsen som fanns var tre mindre torp fram tills på 1960-talet. Innan modern tid hade Sätra Varv sin verksamhet i området, där man bland annat byggde pråmar. Kvarlevor från denna tid innefattar bland annat de hus som arbetarna på varvet bodde i, idag mera känt som Varvsarbetarhuset, där konstnärer idag har sina ateljéer. När Stockholms stad tillslut lyckades köpa loss marken i början av 60-talet dröjde det inte länge innan man började bygga, med fokus på familjehus.

Sätra centrum, som idag får tävla med mer moderniserade köpcentrum, var när det byggdes Stockholms första inomhuscentrum. Inspirationen till detta kom från USA och de inglasade shopping centra som fanns där.

I Sätra finns det även flera områden och byggnader som Stockholms stadsmuseum betraktar som kulturhistoriskt värdefulla.

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 2010-talet.
  • under 2010-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.