Historia

AB Svenska Bostäder bildades den 16 februari 1944 av byggmästare Baltzar Lundström. Stockholms stad köpte bolaget 1947 och beslutade att börja bygga i egen regi med egen anställd personal.

ABC-staden föds – 1950-tal

Efter att ha byggt lägenheter i Tallkrogen och Björkhagen var det dags för ABC-staden Vällingby i början av 1950-talet. Hässelby, Bredäng och Skärholmen är andra förorter där Svenska Bostäder hade en framträdande roll.

Byggde mer än tusen lägenheter per år – 1970-tal

Byggverksamheten blev en dominerande del av företaget. De flesta anställda arbetade med byggproduktion. Under slutet av 1960-talet och under 1970-talet byggde Svenska Bostäder med egen personal fler än tusen lägenheter varje år i Östberga, Tensta, Hjulsta, Husby och Akalla. Även i Stockholms kranskommuner Botkyrka, Salem, Tyresö och Huddinge byggde Svenska Bostäder för att försöka mätta den stora efterfrågan på bostäder.

Slutar bygga och börjar förvalta – 1980-tal

Ett riksdagsbeslut satte stopp för byggverksamheten. Från 1 juli 1979 tilläts inte nyproduktion i egen regi med statliga lån. Det gjorde oss till ett renodlat förvaltningsbolag. Målet blev nu att ge bättre service till hyresgästerna och vara effektivare. Byggandet blev mer inriktat på ombyggnader (framför allt i innerstaden) och bostäder för speciella ändamål, till exempel äldreboende.

Möter hyresgästernas önskemål om ett personligt boende

Under 1980-talet decentraliserade vi förvaltningsorganisationen för att komma närmare hyresgästerna. 1986 kom det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet som sedan upphörde att gälla 2006. Idag följer vi hyreslagens regler som säger att vi med skäliga tidsintervaller ska tapetsera, måla om och genomföra andra vanliga reparationer. Vi har också infört tillval och stilval som ger möjlighet för ett mer personligt boende.

Köper kulturhus och säljer i kranskommunerna – 1990-tal

1991 köpte Svenska Bostäder 91 procent av aktierna i AB Stadsholmen som förvaltar cirka 1 500 lägenheter i kulturhus i Stockholm. 1990-talet präglades framför allt av ytterligare kundanpassning av verksamheten, miljöfrågor och försäljningar av fastighetsbeståndet i Stockholms kranskommuner.

Miljötänkandet växer – 2000-tal

Miljöarbetet blir en allt viktigare del i företagets verksamhet. Bland annat kan våra hyresgäster sortera sina sopor för återvinning. Sedan 2008 byggs all nyproduktion med lågenergi- och passivhusteknik.

Bygger nya lägenheter igen

Under 2000-talet har utförsäljningen av fastigheter i framför allt innerstaden varit en av de frågor som debatterats mest. Samtidigt bygger nu Svenska Bostäder nya hyreslägenheter runt om i Stockholm.