Ny hyra från 1 januari

27 april 2018 11:05

Hyresöverenskommelsen för 2018 mellan Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen region Stockholm är klar och innebär en hyreshöjning om 1,3 procent från 1 januari 2018. Då parterna i årets förhandling inte kunde enas hänsköts tvisten till Hyresmarknadskommittén (HMK). Efter beslut i HMK har Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen region Stockholm nu tecknat avtal.