Kränkande särbehandling

På Svenska Bostäder har vi nolltolerans mot sexuella trakasserier och annan kränkande särbehandling.

Genom att upptäcka och prata om normer och attityder kan vi förändra det som ligger till grund för en ojuste jargong eller faktisk diskriminering.

På Svenska Bostäder välkomnar vi olikheter hos människor och vi vet att det berikar vår verksamhet och gör oss mer förberedd att möta morgondagens hyresgäst, kollega eller leverantör/samarbetspartner.

Vi har rutin gällande kränkande särbehandling. Syftet med denna rutin är att främja en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare samt förebygga risker kring kränkande särbehandling.