Lönekartläggning

För att inte det ska ske några löneskillnader så går vi årligen igenom samtliga löner för att se till att inga osakliga löneskillnader på grund av kön föreligger.

Vartannat år genomför vi en grundlig lönekartläggning tillsammans med extern aktör. Alla chefer utbildas i löneprocessen för att de ska känna sig trygga med att genomföra en transparent lönerevision.