Grovsopor

Grovsopor är sådant som är för stort eller för tungt för att läggas i den vanliga soppåsen, till exempel mindre möbler, leksaker, trälådor, porslin, keramik och saker i plast som inte är förpackningar.

Kärl för grovavfall i miljöstuga

Lämna grovsopor på särskilda platser

  • Mindre mängder grovsopor – i våra miljöstugor.
  • Grovsopor som är för stora för att lämna i miljöstugan – på någon av Stockholm Vatten och Avfalls sex återvinningscentraler.
  • Sådant som kan användas igen av någon annan – lämnas till någon av stadens återvinningscentraler som tar emot saker för återbruk.