Organisation

Svenska Bostäders verksamhet är organiserad i fyra distrikt. Läs mer om vår bolagsstyrning, styrelse och ledning.

Företagsfakta

Här har vi samlat fakta om Svenska Bostäder - affärsidé, vision, historik och information om Stockholmshusen.

Vårt miljöarbete

Vi strävar för att åstadkomma en långsiktig och hållbar utveckling såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt.

Press och media

Under press och media hittar du - presskontakt, nyheter, bildarkiv, logotyp och informationsmaterial.

Årsredovisningar

Här hittar du Svenska Bostäders senaste årsredovisningar. Vår senaste årsredovisning finns tillgänglig som blädderbar pdf.