Arkitektskiss på kvarteret Greken

Organisation

Svenska Bostäders verksamhet är organiserad i fyra distrikt. Läs mer om vår bolagsstyrning, styrelse och ledning.

Företagsfakta

Här har vi samlat fakta om Svenska Bostäder - affärsidé, vision och historik.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi strävar för att åstadkomma en långsiktig och hållbar utveckling såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt.

Press och media

Under press och media hittar du - presskontakt, nyheter, bildarkiv, logotyp och informationsmaterial.

Hållbarhets- och årsredovisningar

Här hittar du Svenska Bostäders senaste hållbarhets- och årsredovisningar. Vår senaste hållbarhets- och årsredovisning finns tillgänglig som blädderbar pdf.