Trygghet och säkerhet

Du som hyresgäst ansvarar för inbrottsskydd, till exempel skalskydd, lås och försäkringar. Anpassa inbrottsskyddet till den verksamhet du bedriver i lokalen.

Du som hyresgäst betalar själv för skador som uppstår i lokalen vid inbrott.

Skaffa alltid en företagsförsäkring som passar för din verksamhet. Följ försäkringsföreskrifterna och hyresavtalet för lokalen noga.

Relaterad information

Tänk på att alltid skaffa en företagsförsäkring som passar för din verksamhet. Var noga med att följa försäkringsföreskrifterna och hyresavtalet för lokalen.

Relaterad information

Tänk på att alltid skaffa en företagsförsäkring som passar för din verksamhet. Var noga med att följa försäkringsföreskrifterna och hyresavtalet för lokalen.