Hyra bostad

Vi har lägenheter över hela Stockholms stad. Våra hus sträcker sig genom flera århundraden, från vårt äldsta hus som byggdes på 1600-talet fram till dagens moderna, nyproducerade bostäder.

Våra lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Alla våra lediga lägenheter hyrs ut via bostadsförmedlingens kö eller den interna byteskön.

Gå till Bostadsförmedlingen

Intern byteskö

Som hyresgäst hos oss kan du enkelt byta boende. Interna byteskön är till för dig som bor hos Svenska Bostäder, Stadsholmen, Familjebostäder, Stockholmshem eller Micasa. Där har du möjlighet att söka och flytta till lediga lägenheter i alla bostadsbolagens bestånd. Interna byteskön är gratis och administreras av Bostadsförmedlingen. Din köpoäng räknas från inflyttningsdatum, oavsett när du aktiverar din köplats. 

Gå till interna byteskön

Det är tryggt att bo hos oss

Trygghet hänger ihop med trivsel. Vi arbetar varje dag för att du ska trivas där du bor. Vi sätter upp belysning på platser där många känner sig otrygga. Vi kommer med bra erbjudanden, som våra populära och välbesökta sommarlovsaktiviteter för hyresgästers barn.   

Miljövänligt boende

Som Sveriges största bostadsföretag vill vi verka för ett hållbart samhälle. Vi arbetar ständigt för en bättre miljö och vill göra det lätt för våra hyresgäster att göra detsamma. Därför har du max 200 meter till en miljöstuga, där du kan sortera ditt avfall.

Källsortera – här får du lite tips!

Inflytande över boende = trivsel

Idag har vi många aktiva gårdsföreningar som vi driver tillsammans med Hyresgästföreningen. De målar, drejar, smider, snickrar, gjuter, planterar, tränar, spelar X-box, nattvandrar och startar tidningsredaktion. Vi hjälper dig som hyresgäst att förverkliga dina idéer.

Läs om våra gårdsföreningar

Vi finns nära dig

Vi vill att det ska vara lätt för dig att nå oss. Därför finns det kundvärdar i alla våra bostadsområden som ansvarar för skötseln och trivseln. Du kan alltid vända dig till din kundvärd när du har frågor om ditt boende. Vi har också flera distriktskontor nära våra bostadsområden. 

Regler för godkännande av hyresgäst

Dessa regler finns i syfte att säkerställa att en sökande kan fullgöra sina skyldigheter som hyresgäst.

Kontrakts- och boendeformer

Du ska bo bra hela livet och det kan innebära olika saker vid olika tidpunkter. På Svenska Bostäder försöker vi hitta lösningar för att boendet ska fungera på bästa sätt för våra hyresgäster. Här kan du läsa om våra kontrakts- och boendeformer.