Hyra bostad

Vi har lägenheter över hela Stockholms stad. Våra hus sträcker sig genom flera århundraden, från vårt äldsta hus som byggdes på 1600-talet fram till dagens moderna, nyproducerade bostäder.

Våra lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Alla våra lediga lägenheter hyrs ut via bostadsförmedlingens kö.

Gå till Bostadsförmedlingen

Intern byteskö

När du är hyresgäst hos oss eller våra systrar, Familjebostäder eller Stockholmshem, kan du byta din lägenhet genom vår gemensamma interna byteskön via bostadsförmedlingen.

Vi finns nära dig

Vi vill att det ska vara lätt för dig att nå oss. Därför finns det bovärdar i alla våra bostadsområden som ansvarar för skötseln och trivseln. Du kan alltid vända dig till din bovärd när du har frågor om ditt boende. Vi har också flera distriktskontor nära våra bostadsområden. 

Enkelt att byta bostad

Som hyresgäst hos oss kan du enkelt byta boende. Vi samarbetar med Bostadsförmedlingen i Stockholm som administrerar all uthyrning av våra lägenheter. Vi har tillsammans med Familjebostäder och Stockholmshem en gemensam intern byteskö hos bostadsförmedlingen. Genom den interna byteskön kan du även söka våra nyproducerade lägenheter.

Ska du flytta?

Det är tryggt att bo hos oss

Trygghet hänger ihop med trivsel. Vi arbetar varje dag för att du ska trivas där du bor. Vi sätter upp belysning på platser där många känner sig otrygga. Vi kommer med bra erbjudanden, som våra populära och välbesökta sommarlovsaktiviteter för hyresgästers barn.   

Miljövänligt boende

Som Sveriges största bostadsföretag vill vi verka för ett hållbart samhälle. Vi arbetar ständigt för en bättre miljö och vill göra det lätt för våra hyresgäster att göra detsamma. Därför har du max 200 meter till en miljöstuga, där du kan sortera ditt avfall.

Källsortera – här får du lite tips!

Inflytande över boende = trivsel

Idag har vi många aktiva gårdsföreningar som vi driver tillsammans med Hyresgästföreningen. De målar, drejar, smider, snickrar, gjuter, planterar, tränar, spelar X-box, nattvandrar och startar tidningsredaktion. Vi hjälper dig som hyresgäst att förverkliga dina idéer.

Läs om våra gårdsföreningar

 

Regler för godkännande av hyresgäst

Dessa regler finns i syfte att säkerställa att en sökande kan fullgöra sina skyldigheter som hyresgäst.

Kontrakts- och boendeformer

Du ska bo bra hela livet och det kan innebära olika saker vid olika tidpunkter. På Svenska Bostäder försöker vi hitta lösningar för att boendet ska fungera på bästa sätt för våra hyresgäster. Här kan du läsa om våra kontrakts- och boendeformer.