Information om PuL

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

När du blir kund hos Svenska Bostäder läggs du in i vårt kundregister med namn, personnummer och adress. Alla personuppgifter som Svenska Bostäder har är för internt bruk och är till för att kunna ge våra kunder så bra service som möjligt.

Våra medarbetare och de datasystem som bearbetar dina personuppgifter gör det i enlighet med de regler och lagar som PUL föreskriver.

Genom att du klickar på ”Skicka” i våra kontaktformulär eller e-tjänster godkänner du att Svenska Bostäder lagrar dina uppgifter.

Enligt PUL har varje registrerad rätt att en gång per kalenderår begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Din ansökan enligt 26 § PUL ska vara skriftlig och innehålla din namnteckning i original. 

Vi är skyldiga att på begäran av dig som är registrerad rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande (28 § PUL).

Tyck till om sidan