Kärrtorp

Kärrtorp var det första bostadsområdet som Svenska Bostäder byggde i egen regi, sedan Stockholm Stad tagit över som ensam ägare. Den 1 november 1948 började bolaget här bygga 869 lägenheter. Men Kärrtorps anor sträcker sig mycket långt tillbaka i tiden. Namnet kommer från ett torp byggt 1790 som låg just vid ett kärr. Torpet tillhörde egendomen Hammarby som sålde marken 1947 till Stockholms stad. Torpet finns dock fortfarande kvar, mittemot Skarpnäcksskolan.

Samma år presenterades en stadsplan för området med plats för 8 000 invånare. Svenska Bostäder fick i uppdrag att bygga både bostäder och centrum. Bolaget hade nyss inrättat en egen arkitektavdelning, med Hjalmar Klemming som chef. Han ville bygga ett barnvänligt område med stora ytor för lek. Själva husen – långa sammanhängande tre våningar höga smalhus – fungerade som en mur, sluten utåt men öppen inåt. Dessa hus kompletterades med punkthus på tolv respektive sju våningar. Lägenheterna byggdes med långtgående standardisering, med den tidens mått mätt. Det fanns 15 varianter av lägenhetslösningar, spegelvändningar oräknade.

Bygget avlöpte inte helt smärtfritt. Under våren 1950 genomfördes en vild strejk, så kallad bodsittning, vid Svenska Bostäders bygge i Svedmyra, som inleddes 1949. Strejken spred sig även till Kärrtorp. 

Arkitekt Klemming flyttar in

År 1951 började de första flytta in i Kärrtorp. Klemming själv var mycket nöjd med sitt nya bostadsområde, som kom att stå modell för en senare utmaning – Vällingby. Klemming flyttade själv in i ett av de högre husen med sin familj. Något han inte vara lika nöjd med var servicefunktionerna. Det saknades skolor, dagis och kommunikationer. Centrumet började byggas 1952, men det skulle dröja ända till 1960-talet innan det var helt färdigbyggt. Tunnelbanan invigdes 1958.

Bilismen hade ännu inte brett ut sig över Sverige. Därför betraktades det som ekonomiskt fördelaktigt att anlägga garage i husens källarvåningar. I övrigt fick bilarna plats på gatan.

I Kärrtorp genomfördes också en intressant studie 1951. Det var Bostadsstyrelsen som tillsammans med Hemmens Forskningsinstitut som ville undersöka hur de framväxande standardiserade hus- och lägenhetstyperna uppfattades av de som bodde där. Det framkom bland annat att husmodern ansåg anordningarna för köksarbetet vara det viktigaste. Därefter tvättmöjligheter, lämplig sovplatsfördelning, goda lekplatser ute och god butiksförsörjning. Männen poängterade i stället goda kommunikationer som det viktigaste. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1940-talet.
  • under 1940-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.