Årsta

Historian bakom det Årsta vi har idag är rik och sträcker sig långt tillbaka i tiden. På forntiden fanns knappt Årstafältet, då vattenytan var 15 meter över dagens havsnivå. När man under slutet på 1970-talet skulle genomföra vägarbeten på samma plats lät Stockholms stadsmuseum undersöka ett gravfält nära Mejeribacken. Där hittade man bland annat flera antika ting från så långt tillbaka som folkvandringstiden, cirka 400-550 e.Kr. Man hittade även flera föremål som kan härledas till vikingatiden. Vid gravfältet som ligger vid Kyrkparken, nära Årsta kyrka, hittades stensättningar daterade till yngre järnåldern.

Namnet Årsta härstammar från medeltiden och omnämns för första gången på 1300-talet som Arusboawik. Arus betyder åmynning, och hela arusboar syftar därför på ”De som bor i byn Aros”. Först under mitten av 1400-talet kom det första omnämnandet av Årsta som påminner om dagens, då den kallades av ägarna för ”Aarsta” och det skulle dröja ytterligare ett sekel innan dagens namn instiftades.

Under 1700-talet bestod Årsta av några mindre industrier, fabriker, torp och krogar. Genom historien har Årsta gård och mark ägts av privata ägare, men i början av 1900-talet såldes marken till Stockholms stad. Försäljningen omfattade då 380 hektar mark. Från början planerades det en trädgårdsstad på området med hus och torp, men på grund av dålig mark och den rådande bostadsbristen under 1930 blev det mer aktuellt att uppföra flerbostadshus istället. Under 1980-talet förtätades Årsta och stora delar av området byggdes om och i dag har Årsta ett varierat bostadsbestånd.

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 2010-talet.
  • under 2010-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.