1950-tal

Rekordåren

Det är rekordår i Sverige, industrin går på högvarv och det behövs alltmer arbetskraft. Människorna flyttar från landsbygden och in till städerna, som växer i snabb takt. Bostadsbristen blir allt värre, trots ett ökat bostadsbyggande. Bostadsområdena som Svenska Bostäder blir allt större, och byggnadstekniken utvecklas, mekaniseras och rationaliseras. Områden som Vällingby, Hässelby, Hagsätra och Farsta byggs utmed den nya tunnelbanan. 

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1950-talet.
  • under 1950-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.