Utförsäljning till grannkommuner

I början av 1960-talet började den byggbara marken i Stockholms kommun att ta slut. För att de kommunala byggbolagen skulle kunna bygga även i grannkommunerna infördes en ny lag – Lex Bollmora. Döpt efter ett område i Tyresö kommun där bland annat Svenska Bostäder byggde tusentals lägenheter under det så kallade miljonprogrammet.

I mitten av 1980-talet fick emellertid Svenska Bostäder önskemål från både Tyresö och Botkyrka kommun, där företaget också ägde många lägenheter, om att få köpa en del av beståndet. För Botkyrkas del ville kommunen samordna sina insatser inom boende när det gällde skolor, socialförvaltning och liknande. I Tyresö ville kommunen få tillgång till fler små lägenheter till lägre hyror.

Under 1985 genomfördes två stora försäljningar till de båda kommunerna – 844 lägenheter i området Granängsringen såldes till Tyresö kommun och 2 560 lägenheter i Norsborg och Eriksberg såldes till Botkyrka kommun.

Fokus på Stockholms stad

Drygt tio år senare, 1996, lade Svenska Bostäder fast en ny strategi för sin verksamhet. Den gick bland annat ut på att få en bättre balans i fastighetsbeståndet mellan innerstad och ytterstad, att inte vara alltför dominerande i vissa områden samt inte längre äga fastigheter i andra kommuner än Stockholm.

Under de kommande åren sålde Svenska Bostäder därför av sina fastigheter i kommuner som Tyresö, Botkyrka, Sundbyberg, Solna och Danderyd. De flesta fastigheter såldes till Bostads AB Förstaden, som ägdes av KF Invest AB, Karl Stockman AB, Ekudden KB samt Upland Securities AB.

Affärerna gjordes i snabb takt – under tre år sålde Svenska Bostäder sammanlagt nästan 6 300 lägenheter. Efter utförsäljningarna återstod 1998 endast ett fåtal fastigheter i grannkommunerna.

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.


Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.