Matavfall

Idag har 91 % av våra hyresgäster tillgång till någon form av matavfallsinsamling i vårt bestånd. Vi arbetar för att erbjuda alla hyresgäster samma möjlighet det kommande året. Det är både enkelt och bra för miljön.

Matavfall

Papperspåsar

I Söderort och Västerort exempelvis sorterar hyresgästerna sina matrester i bruna papperspåsar som de slänger i separata kärl. Matavfallet skickas sedan till en rötningsanläggning där det blir till biogas och biomull.

Låt matavfallet rinna av i vasken, fyll påsen till den streckade linjen. Låt alltid påsen stå ventilerat. 

Gröna påsar

I delar av Söderort sorterar hyresgästerna matavfallet i gröna påsar i plast som de kastar i det vanliga sopnedkastet. En optisk sorteringsanläggning skiljer sedan ut de gröna påsarna. Påsen tas bort och matavfallet kan sedan rötas och bli till biogas och biomull. 

Det är viktigt att den gröna påsen endast används till matavfall.

Relaterad information

Vill du veta mer om hur du ska sortera så surfa in på Stockholm Vatten och Avfalls sidor om matavfall:

Sopsorteringsguiden

Är du osäker på hur olika saker ska sorteras när du ska slänga dem? Här kan du läsa om hur olika slags sopor ska sorteras.