Matavfall

Idag kan drygt hälften av våra hyresgäster sortera ut sitt matavfall. Vi arbetar för att erbjuda alla hyresgäster samma möjlighet de kommande åren. Det är både enkelt och bra för miljön.

Matavfall

Papperspåsar

I Söderort och Västerort exempelvis sorterar hyresgästerna sina matrester i bruna papperspåsar som de slänger i separata kärl. Matavfallet skickas sedan till en rötningsanläggning där det blir till biogas och biomull.

Låt matavfallet rinna av i vasken, fyll påsen till den streckade linjen. Låt alltid påsen stå ventilerat. 

Gröna påsar

I delar av Söderort sorterar hyresgästerna matavfallet i gröna påsar i plast som de kastar i det vanliga sopnedkastet. En optisk sorteringsanläggning skiljer sedan ut de gröna påsarna. Påsen tas bort och matavfallet kan sedan rötas och bli till biogas och biomull. 

Det är viktigt att den gröna påsen endast används till matavfall.

Matavfallskvarnar

I Bromsten och i Norra Djurgårdsstaden har närmare 200 hyresgäster fått matavfallskvarnar installerade i lägenheterna. I Norra Djurgårdsstaden har samtliga lägenheter avfallskvarnarnar.

Avfallskvarnen sitter under diskbänken. Starta kvarnen med en knapp ovanpå bänken. Den river och maler ner matavfallet, som sedan spolas med avloppsvattnet till reningsverket. På reningsverket omvandlar man avfallet till biogas som används för att driva bussar och bilar.